VTO-status De Drechtsteden boost voor talentontwikkeling kunstrijden.

Na twee forse knieblessures werkt de Dordtse Demi Sijswerda keihard aan de verbetering van haar niveau met haar trainers van Kunstrijvereniging De Drechtsteden en door de deelname aan (inter)nationale wedstrijden. Demi (14) is één van de rijdsters, die zich door het opleidingstraject van de club heeft kunnen ontplooien. Een opleidingstraject, dat een nog grotere erkenning heeft gekregen.

Terwijl dochter Demi nogmaals een deel van haar vrije kür doorneemt op het ijs in de Sportboulevard, kijkt vader Stefan Sijswerda nauwlettend toe hoe de oefening verloopt tijdens de zaterdagochtendtraining. Stefan is naast betrokken ouder ook bestuurslid van Kunstrijvereniging DDD, de kunstrijvereniging die na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de KNSB de status van Vereniging voor Talentontwikkeling Kunstrijden (VTO) heeft gekregen. ,,Na Den Bosch is Dordrecht de tweede VTO in Nederland,’’ vertelt Stefan Sijswerda. ,,Het geeft onze vereniging de mogelijkheden om nog nadrukkelijker een programma van talentherkenning en –ontwikkeling neer te zetten. Bovendien passen de plannen binnen het beleid van de KNSB om in een tienjarenplan het kunstrijden in Nederland weer aansluiting te laten vinden met de wereldtop. De status van VTO is mede tot stand gekomen door de belangrijke rol die de gemeente Dordrecht en Dordt Sport hebben gespeeld. Zij faciliteren en ondersteunen.’’

Voorbeeld
Niki Wories is voor de kunstrijtalenten natuurlijk hét grote voorbeeld. De rijdster van DDD zette de kunstrijsport internationaal op de kaart door aan het EK en WK deel te nemen en prima te presteren. ,,Niki is voor ons allemaal een voorbeeld’’, vertelt Demi, die dit jaar op het niveau advanced novice uitkomt, als ze de training heeft beëindigd en haar schaatsen heeft opgeborgen. ,,Zij is zelfs naar het buitenland vertrokken om nog beter te worden. Dat is voor ons allemaal een droom.’’

Demi is één van de talenten van DDD die onder leiding van voormalig Nederlands kampioene Astrid Tammeling en enkele andere trainers wekelijks heel veel trainingsuren maakt om steeds beter te worden. ,,Ik ben ooit begonnen in de Ton Menken-hal, toen de Sportboulevard er helemaal nog niet was. Eerst zomaar schaatsen, maar vervolgens naar het kunstrijden. Ik heb alleen de pech gehad dat ik tweemaal een flinke knieblessure, ik scheurde mijn voorste kruisband af en bleek vervolgens nog meer knieproblemen te hebben, heb opgelopen. Daardoor heb ik een tijd stilgestaan in mijn ontwikkeling, maar ik werk hard om er weer helemaal te staan.’’

Kennis
Dit seizoen is zij weer vol in competitie, ondersteund door de vereniging én haar ouders die dochter Demi alle support geven om haar sportieve carrière zo soepel mogelijk te laten verlopen. Stefan Sijswerda, die zichzelf binnen het bestuur van De Drechtsteden als algemeen bestuurslid een ‘manusje van alles’ noemt, benadrukt dat de kunstrijvereniging met de nieuwe VTO-status ook een belangrijke rol vervult bij de ontwikkeling van de kunstrijtalenten. ,,Door de status van VTO kunnen we nog professioneler gaan werken. VTO is eigenlijk bestemd voor rijders en rijdsters tot twaalf jaar, maar we willen ook de categorie tot veertien jaar laten profiteren van de kennis en mogelijkheden binnen de talentontwikkeling, waarbij de talenten ook op (para)medisch en mentaal gebied ondersteund worden. Het is een heel programma dat ervoor moet zorgen dat de Nederlandse kunstrijsport ook op internationaal gebied weer gaat meetellen.’’

Demi valt weliswaar buiten het VTO-programma, maar is vastbesloten om alles te geven om haar sportieve doelen te verwezenlijken: ,,Zeker na de blessures ben ik echt gemotiveerd om er nog alles uit te halen wat erin zit.’’

Delen