Disclaimer

Deze website is een initiatief van gemeente Dordrecht (team Sport). Bezoekers vinden er (journalistieke) verhalen uit de stad en een overzicht van sportaanbieders, sportlocaties en sportagenda.

 

Op geen enkele wijze kunnen er rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite geschiedt onder de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Gemeente Dordrecht is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit www.dordtsport.nl. Gemeente Dordrecht wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar link(s) op deze site verwijst/verwijzen. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Internetsites en/of infobronnen van derden
Via www.dordtsport.nl wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Gemeente Dordrecht heeft geen zeggenschap over deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.

Persoonsgegevens
De gemeente Dordrecht respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Lees hier het privacy statement.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing van teksten, afbeeldingen en video’s op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik hiervan is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is afgegeven door de gemeente Dordrecht.