Het Dordtse Sportkompas

De gemeente Dordrecht gelooft in de kracht van sport, want sport raakt iedereen en kleurt de stad. ‘Zoveel mogelijk Dordtenaren doen mee aan sport’, dat is waar Dordrecht voor gaat en op inzet. Sport gaat dan niet alleen over letterlijk meedoen, maar ook over beleven van en bijdragen aan sport.

De veranderende samenleving, sport en de gemeentelijke rol daarin vroegen om een nieuwe en eigentijdse visie op sport. Deze is tot stand gekomen in gesprek en in samenwerking met partners in de stad, de regio en het land en is omschreven in Het Dordtse Sportkompas (Gemeente Dordrecht, januari 2017).

Het Sportkompas is een ontwikkelplan, waarvan de uitwerking elk jaar kan verschillen. Het is richtinggevend voor de inzet en werkzaamheden van de gemeente Dordrecht binnen de Dordtse sport. Onder andere de gebieds- en vraaggerichte aanpak zijn kenmerkend voor de werkwijze.

Bekijk hieronder de uitleganimatie: