Sociaal Veilige Sport in Dordrecht

Veel mensen beleven dagelijks plezier met sport. Individueel, bij een vereniging, recreatief of op hoog niveau: sporten is heerlijk! Een sociaal veilige sportomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het beleven van sportplezier. De laatste jaren is gebleken dat dit geen vanzelfsprekendheid is, waar dat het wel moet zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en het uitsluiten of pesten van sporters met een andere achtergrond of seksuele oriëntatie zijn slechts enkele voorbeelden. Dit gedrag heeft niet alleen grote impact op het leven van degenen die er slachtoffer van zijn, maar ook op de sfeer op en de goede naam van de sportaanbieder.

Een sportclub die werkt aan een sociaal veilige sportomgeving sluit niemand uit, geeft sporters de kans zich te ontwikkelen, plezier te beleven aan de sport en zich vrij te voelen te zijn wie ze zijn en om zich uit te spreken op het moment dat er iets gebeurt.

Basiseisen sociale veilige sport

sport voor iedereen begint met een goede basis. Sportaanbieders die voldoen aan de vier basiseisen hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving. De basisregels zijn landelijk ontwikkeld.

De vier basiseisen:

  1. Verklaring omtrent het gedrag (sportverenigingen kunnen  gebruik maken van de Regeling Gratis VOG)
  2. Gedragscode (opstellen en communiceren)
  3. Vertrouwenscontactpersoon op de club
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches (e-learning voor trainer-coaches)

 

In 2024 willen we alle Dordtse sportaanbieders, voor zover nodig, ondersteunen om uiterlijk op 31 december 2024 minimaal te voldoen aan deze basiseisen. Vanaf 1 januari 2025 zal de gemeente alleen nog samenwerken met sportaanbieders die hier aan voldoen. Ook voor toekomstige subsidies gaat dit een vereiste worden.

Ondersteuning en informatie

  • Voor meer achtergrondinformatie: https://nonsf.nl/nederland-sportveilig
  • Voor vragen of ondersteuning over dit onderwerp kun je terecht bij de sportregisseur uit jouw gebied.
  • Op 24 februari wordt de cursus Vertrouwenscontactpersoon op locatie in Dordrecht aangeboden. Deze cursus is voor Dordtse sportaanbieders gratis. DEZE CURSUS IS VOL. Interesse in de opleiding? Laat een berichtje achter. 
  • In maart zal er een fysieke bijeenkomst in Dordrecht georganiseerd worden over sociaal veilige sport;
Delen