Sport als succesvolle oplossing tegen overlast

Elke vrijdag spelen zo’n 40 tot 50 jongeren zaalvoetbal in de gymzaal van de Geert Groote school in Stadspolders. Voorheen hingen veel van hen rond in de wijk en zorgden ze voor overlast. Dankzij het sportinitiatief dat in samenwerking met politie, gemeente en R-newt tot stand kwam, is het aantal meldingen van overlast aanzienlijk lager. Josiemar vertelt wat zijn ervaring is als jongerenwerker van R-newt met deze jongeren in Stadspolders.

Josiemar van der Werp (R-Newt) staat als jongerenwerker in Stadspolders naast de jongeren. ‘Via sport maken we makkelijk contact en kunnen we hen helpen met hun problemen.’ Hij kwam de groep jongeren tegen in de wijk en op het moment dat het buiten kouder werd zijn ze de gymzaal in gegaan om samen te sporten. De groep is inmiddels gegroeid doordat ook vrienden van buiten de wijk aansloten.

Door het samen sporten is er meer rust gekomen in de wijk en is de overlast sterk afgenomen

Veel van deze jongeren zorgden voor overlast in de wijk, vooral uit verveling. Er kwamen regelmatig klachten van buurtbewoners. In nauwe samenwerking met de wijkagent en in samenspraak met de gemeente is sport de oplossing gebleken. Josiemar schetst het verloop: ’Er is met bewoners gesproken, maar ook met de jongens zelf. We wilden ieders verhaal graag horen, voordat we iets ondernamen. De jongens hadden weinig te doen, hingen veel rond en vonden het ‘kat en muis spel’ maar al te leuk. Zo kon het soms hoog oplopen. Door het samen sporten is er niet alleen een sociale activiteit voor de jongeren ontstaan maar is er ook meer rust gekomen in de wijk en is de overlast sterk afgenomen’.

Josiemar gebruikt in zijn werk sport als middel, niet als doel. ‘Ik heb zelf een voetbalachtergrond en heb net geen betaald voetbal gehaald. De jongens kijken daardoor tegen me op, zodat ik snel een ingang bij ze heb. Ik bouw een band met ze op en ze vertrouwen me. Ze komen met hun problemen naar me toe. Op het eerste gezicht zie je niet altijd wat er speelt, maar er speelt soms heel veel achter de voordeur. Als ze je echt vertrouwen, vertellen ze het aan je.’

Jongeren in hun kracht zetten, dat is de bedoeling

‘Ik luister naar ze en probeer hen te helpen met het oplossen van de problemen. Maar ik kan ze ook doorverwijzen. We hebben contact met school, de sociale dienst en werkmakelaars. Als ze zelf dingen willen, of willen opzetten, faciliteren we vanuit R-newt of werken we samen met team sport van de Gemeente Dordrecht. Jongeren in hun kracht zetten, dat is de bedoeling. Mijn doel is om deze jongeren als rolmodel te laten fungeren voor andere jongeren in de wijk.’

De activiteit is ook een sociale aangelegenheid. Wanneer de jongens niet aan de beurt zijn voor een potje zaalvoetbal maken ze een babbeltje en dollen ze met elkaar. Josiemar wijst een jongen aan die als vluchteling naar Nederland kwam. ‘Hij is nu statushouder en woont op zichzelf in Stadspolders. Hij had helemaal niemand en zat bij mij in een traject voor integratie. Ik heb hem erbij gehaald en nu kent iedereen ‘m. Hij valt goed binnen de groep en bouwt hier zijn sociale netwerk op.’

Tot slot meldt Josiemar nog dat de wijkagent een dikke pluim verdiend. ‘Het contact met hem is goed en hij heeft topwerk geleverd. De huisbezoeken bij de jongeren thuis hebben heel veel effect gehad. Daarmee heeft hij de drempel verder verlaagd, iets wat ik de jongeren ook op het hart druk. Hij heeft het beste met ze voor!’.

Meer weten over het werk van R-Newt?

Bekijk de website

Tekst & Fotografie: Frank van Hilten

Delen