Schoolsport op de Johan Frisoschool zeer succesvol

Leerlingen van de Johan Frisoschool kroonden zich onlangs tot het op één na beste schoolvoetbalteam van Nederland. Dat sportieve succes staat niet op zichzelf: de school uit de wijk Stadspolders manifesteert zich, mede door de inbreng van een speciale sportcommissie, in vele verschillende takken van schoolsport.

Een golf van enthousiasme ging door beide schoolgebouwen aan de Chico Mendesring van christelijke basisschool Johan Friso, kortweg cbs Johan Friso of Johan Frisoschool. De deelname van het schoolvoetbalteam met leerlingen uit één groep zeven en de drie groepen acht aan de landelijke finaledag in Zeist, die zou leiden naar een prachtige tweede plek, hield zo’n beetje iedereen bezig. ,,Leerlingen mochten per persoon twee supporters meenemen naar de finaledag, maar je merkte dat de gehele school enorm meeleefde met de prestaties van de jongens. En uiteindelijk hebben we als hele school het team gehuldigd’’, vertelt Enrico Vastenhout, coördinator van de bovenbouw (de groepen zes tot en met acht) van de ‘Johan Friso’ die zelf ook nog twee dagen per week voor de klas staat.

Commissie
Enrico vormt ook het verbindende element tussen de school enerzijds en de door vier à vijf ouders gevormde schoolsportcommissie. Een commissie, die de deelname (op uitgebreide schaal) van cbs Johan Friso aan diverse schoolsporttoernooien en –evenementen stroomlijnt door de inschrijvingen voor teams te regelen, teamindelingen te maken en begeleiders voor de toernooien in diverse takken van sport aan te wijzen. ,,Die structuur bestaat al vele jaren binnen onze school’’, legt Enrico Vastenhout uit. ,,De ervaring is dat de hele organisatie rondom het sportgebeuren zoals we dat op de Friso graag willen zóveel tijd kost dat dat niet op het bordje van de leerkrachten kan liggen. In het verleden hebben ouders zich opgegeven om gezamenlijk een commissie te vormen en zo die organisatorische bezigheden rond schoolsporttoernooien in te vullen. En dat werkt nog steeds prima. Natuurlijk is er verloop doordat leerlingen van school gaan en ouders dan ook uit de commissie vertrekken, maar er komt ook steeds weer aanvulling.’’

Alle leerlingen van cbs Johan Friso krijgen wekelijks het vak bewegingsonderwijs in blokuren van tweemaal veertig minuten. Enrico Vastenhout: ,,Binnen die lessen bieden we uiteraard een zo groot mogelijk sportaanbod, omdat we sportbeoefening ook willen stimuleren. Dat gebeurt naast de andere gebieden die passen binnen het vak bewegingsonderwijs, waaronder de onderdelen met ’toestellen’. Maar de diverse schoolsportteams die door de commissie samengesteld worden, trainen buiten die lessen niet met elkaar. Veel van onze leerlingen zijn al lid van sportverenigingen. Maar wij vinden het van groot belang dat zoveel mogelijk kinderen van onze school de kans krijgen om met zoveel mogelijk sporten mee te doen. Daarbij is wat ons betreft meedoen belangrijker dan winnen.’’

Betrokkenheid
Naast voetbal is de Johan Frisoschool dan ook vertegenwoordigd op schoolsporttoernooien voor sporten als hockey, judo, korfbal, volleybal en bijvoorbeeld atletiek. ,,Honderden leerlingen zijn in verschillende teams vertegenwoordigd. Als er een schoolsporttoernooi aankomt, krijgen de kinderen daar desgewenst informatie over. Als ze het leuk vinden en kunnen meedoen op die datum dan schrijven ze zich in via onze website in. Na de sluitingsdatum gaat de sportcommissie de teams samenstellen, begeleiders zoeken en dergelijke en alle informatie hierover gaat naar de deelnemende kinderen. Dus als een kind zich voor één sport wil inschrijven, is dat prima. Maar het kan zich ook inschrijven voor tien sporten. Niet in één keer, maar gewoon telkens als er een schoolsporttoernooi aankomt.’’

,,We willen daarin ook een voorbeeld zijn, omdat we alle kinderen de kans willen geven zich ook op sportgebied te kunnen ontplooien.’’

In het specifieke geval van het zilveren schoolvoetbalteam ging het samenstellen van het team net iets anders. ,,Waar de commissie normaliter het team samenstelt, kwamen de jongens zelf met voorstel om met een door hen samengestelde ploeg mee te doen. Zij hadden heel goed nagedacht over wie waar zou gaan spelen in het team. De sportcommissie heeft dit besproken en bij wijze van uitzondering is dat gehonoreerd. Twee ouders hebben zich ontfermd over de begeleiding van het team. Dat geeft ook de betrokkenheid van die ouders aan.’’

Alleen De Meander uit Assendelft bleek te sterk tijdens de nationale finaledag, maar dat mocht de pret niet drukken. De tweede prijs was vooral het bewijs dat het uitdragen van schoolsport belangrijk is. Enrico Vastenhout: ,,We willen daarin ook een voorbeeld zijn, omdat we alle kinderen de kans willen geven zich ook op sportgebied te kunnen ontplooien.’’

 

Delen