Dordts Sportakkoord deelakkoord 1: Positieve Sportcultuur

Binnenkort bij jouw sportvereniging: positieve aandacht voor sportende kinderen!

Onbekend maakt onbemind. Ook in Dordrecht waren er wat opstartproblemen voor het ‘onbekende’ Nationaal Sportakkoord. Tot nu! Achter de schermen is het Dordtse sportakkoord op papier gezet en verder uitgewerkt. De eerste resultaten van het lokale akkoord zijn nu zichtbaar.

De plannen bieden alle sportverenigingen een uitgelezen kans om met hulp van (extra) mankracht en opleiders aan de slag te gaan met verschillende ambities en ontwikkelingen in de sport. Dordrecht sloot aan bij drie landelijke ambities: vaardig in bewegen, uniek sporten en een positieve sportcultuur. Met het laatste thema werd deze zomer gestart en dat krijgt nu een passend vervolg.

 

De thema’s die Dordrecht koos voor ons lokale sportakkoord komen nu echt los.

Sportformateur Ron Stieding stond aan de wieg van de eerste fase van planvorming. “Het Nationaal akkoord was helemaal nieuw en bij de start om deze reden in het begin vaak een zoektocht naar hoe het Dordts Sportakkoord goed te organiseren.” herinnert Ron zich nog. “De thema’s die Dordrecht koos voor ons lokale sportakkoord komen nu echter los. Voor het thema positieve sportcultuur hebben we al een training gehad, die een groot deel van de deelnemende clubtrainers succesvol hebben afgerond.” Ook hier speelde het corona-virus een vertragende rol. Er zou in maart begonnen worden, maar dat werd uiteindelijk juli.

Trainer Johan van Ballegooijen stond al die tijd popelend in de startblokken. “Ik was en ben heel enthousiast over de training ‘Positieve sportcultuur’ en had heel veel zin om aan de slag te gaan. Ik zat echt te wachten op groen licht en was vooral heel blij om te kunnen beginnen. Na de eerste training waren er veel enthousiaste en positieve geluiden. Sommige trainers koppelden zelfs terug dat ze het geleerde in de praktijk gebruiken. Daar doe je het voor!” Met alle leerpunten van die eerste training is er onlangs een tweede ‘golf’ gestart. En daar houdt het niet op. “We merken dat sportverenigingen het prettiger vinden om de training in het eigen clubhuis te volgen. Dus dat gaan we nu doen”, voegt Johan toe. De training – bestaande uit één avond en een online onderdeel – is erop gericht om clubtrainers te leren hoe ze op een positieve, opbouwende en motiverende manier sportende kinderen kunnen stimuleren en te helpen in hun ontwikkeling.

Ook hopen we in de toekomst bij elke sportclub een clubkadercoach op te leiden die pedagogische vragen kan beantwoorden.

De keuzes voor de thema’s en de daarop volgende plannen komen uit de Dordtse sport, niet van de gemeente of de overheid. Toch is team Sport van de gemeente Dordrecht wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Sportregisseur Maartje Vissers heeft positieve sportcultuur in haar werkpakket. “Ik ben vooral in grote lijnen betrokken geweest. Veel werk is er verzet door onze buurtsportcoaches die we vanuit het budget van het sportakkoord extra kunnen inzetten. Naast de training die Johan geeft, is ouderbetrokkenheid de tweede stap binnen dit thema waarmee we binnenkort mee van start gaan. Ook hopen we in de toekomst bij elke sportclub een clubkadercoach op te leiden die pedagogische vragen van de trainers kan beantwoorden.”

Er is veel herkenning tijdens mijn training, dus het is zeker dat het overal speelt

Trainers weten zich soms geen raad met kinderen, hebben van nature wellicht geen natuurlijk overwicht of missen de handvatten om kinderen positief te benaderen. Het thema Positieve sportcultuur speelt overal en daarmee is het voor elke sportclub een toegevoegde waarde om er wat mee te doen. “Er is veel herkenning tijdens mijn training, dus het is zeker dat het overal speelt“, stelt Johan. “De bal ligt daarom echt bij de verenigingen om ook in te stappen. Zodra meerdere clubtrainers het geleerde toepassen en er ook anderen bij helpen, ontstaat de olievlek die we voor ogen hebben. Voor ons is het vooral een uitdaging om de juiste persoon in het bestuur of jeugdafdeling van een club te vinden. Daarna is het aan diegene om te zeggen: we doen mee!”

Er is ruim budget vanuit de overheid, dus de clubs kost het geen geld, wel verwachten we van iedereen een bepaalde bijdrage en betrokkenheid.

“Er is ruim budget vanuit de overheid, dus de clubs kost het niets”, legt Ron uit. “Heel het land gebruikt het eigenlijk (nog) niet. Onbekend, maakt onbemind zullen we maar zeggen. Ons plan is nu om de beschikbare producten & diensten letterlijk langs te gaan brengen bij de clubs.” “Elke club kan aansluiten, ongeacht welke sport. Het speelt overal en is overkoepelend. Clubs kunnen elkaar zelfs helpen of elkaar aansporen om ook deel te nemen”, vult Maartje aan. “Ik kan me voorstellen dat sportverenigingen de laatste tijd andere uitdagingen hebben getrotseerd, maar dat ze er nu misschien aan toe zijn om dit op te pakken.”

Met de andere Dordtse sportakkoorden (uniek sporten en vaardig in bewegen) gaat het ook de goede kant op! Uniek sporten start na de herfstvakantie op het speciaal onderwijs. Voor leerlingen met afstand tot sport bouwen we een brug om van sporten onder schooltijd op school, naar sporten op de sportvereniging te gaan. Ook maken we het aanbod uniek sporten in de regio zichtbaar.

Voor vaardig in bewegen zijn er inmiddels al meerdere middelbare scholen aangehaakt om mee te doen. Er is inmiddels een app gelanceerd om meer scholieren aan het sporten te krijgen.

Kan het het Dordtse Sportakkoord ook iets voor jouw club of school betekenen? Of wil je meer weten over de verschillende thema’s? Neem dan contact op met team Sport van de gemeente Dordrecht via sport@dordrecht.nl

 

 

 

 

 

Delen