Een florerend Cruyff Court in Stadspolders

Het Koeienveld in Stadspolders is een bekende locatie evenals het naastgelegen Cruyff Court. Het laatste is aan vervanging toe, eerder dan verwacht, en dat is vooral te danken aan het vele gebruik dat ervan gemaakt wordt. Een scala aan partijen geeft met het ondertekenen van een convenant aan, in de toekomst het veld te gebruiken en vooral door samenwerking het Cruyff Court een grotere betekenis voor de buurt te laten krijgen, zodat jong en oud er een balletje kunnen trappen.

Het Cruyff Court biedt zoveel meer dan een schoolplein.

Een belangrijke handtekening is die van wethouder Marco Stam, de Gemeente neemt de helft van de kosten op zich, de Cruyff Foundation de andere helft. “Voor de gemeente is het heel belangrijk dat dit Court optimaal gebruikt wordt. Sport verbroedert, dat is een cliché maar wel een hele ware. Twee scholen uit de buurt maken er druk gebruik van, dat draagt bij aan een gezondere jeugd. Het heeft een functie als sport- en hangplek voor de jeugd en draagt bij aan de integratie van nationaliteiten in de wijk. Het is het geld meer dan waard.”

Jack Schaap, de meester van groep 8 van de Griffioen beaamt de waarde van de locatie. “Wij gebruiken het Cruyff Court, de speeltuin en het grasveld afwisselend met de Oranje Nassauschool de hele week door. Het biedt zoveel meer dan een schoolplein. Als ik aan het eind van de dag langs de Court naar huis fiets, roepen leerlingen vaak ‘meester Jack’ en zwaaien ze naar me. Dan zijn ze ver na schooltijd nog aan het voetballen, jongens en meisjes.

Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat deze voorzieningen er zijn. Het draagt bij aan het zo geprezen dorpse karakter van Stadspolders.

Iemand die ook in zijn jeugd al gebruik maakte van het Cruyff Court en nu, als MVO-manager, namens FC Dordrecht zijn handtekening plaatst is de razend enthousiaste Jordi Valkestijn. “We proberen als club zoveel mogelijk bij te dragen aan een sportieve en gezonde levenshouding voor iedereen in Dordrecht en dat doen we op veel verschillende manieren. Door kinderen uit te nodigen in het stadion en ze met profvoetballers te laten kennismaken, vrijkaartjes uit te delen aan de jeugd, maar ook door een project als ‘Playing for Success’ waarin we kinderen van 10 tot 14 met sociaal-emotionele problemen helpen in en buiten de klas. Ik kom uit deze buurt en speelde voeger veel op het Cruyff Court, ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat deze voorzieningen er zijn. Het draagt bij aan het zo geprezen dorpse karakter van Stadspolders”.

Een huidige buurtbewoonster die met haar twee kleine kinderen op het speelveld aanwezig is, is Leanne Stange. “Mijn kinderen zitten hier op gym naast het Cruyff Court, en ervoor of erna zijn we vaak op het speelveld of in de speeltuin. Lekker rustig en je ontmoet andere ouders met kinderen.”

Het Cruyff Court wordt goed gebruikt, en jongens en meisjes voetballen samen en zijn net zo fanatiek.

De COKD is met vier locaties vertegenwoordigd in Stadspolders en twee ervan zijn regelmatige bezoekers van het speelveld, speeltuin en Cruyff Court. Inge Hogeveen is regiomanager: “Het is een prachtige locatie met veel voorzieningen en we zijn er dan ook vaak te vinden, ook omdat het voor ons gunstig gelegen is. Als kinderen er de leeftijd voor hebben en de ouders geven toestemming kunnen ze hier ook zelfstandig naartoe. Het Cruyff Court wordt goed gebruikt, en jongens en meisjes voetballen samen en zijn net zo fanatiek.”

Het is een gunstig gelegen en mooie voorziening.

Ron Tempelaar van Stichting Hattrick ziet de locatie voor het eerst en is onmiddellijk enthousiast. “Het is een gunstig gelegen en mooie voorziening, hier komen we in de toekomst vaker. De doelgroep voor ons zijn kinderen tot 12 jaar, en wij zoeken bij uitstek de verbinding met de wijk. We proberen wijkbewoners uit te dagen om zelf ook sportieve activiteiten te organiseren, met hulp van ons en andere partijen die in de wijk actief zijn.”

R-newt is met enkele jongerenwerkers terplekke en Gio Doemoeng voert het woord. “Wij treffen jongeren in de wijken, en sport is één van de middelen om het vertrouwen van de jeugd te winnen. Sport verbindt, en daar maken wij gebruik van om te achterhalen waar deze groep behoefte aan heeft. We proberen ze zo hun kracht te laten ontdekken en verantwoordelijker te laten voelen naar de wijk. We doen dit nu iets langer dan vijf jaar en merken dat het werkt.”

Deze locatie is perfect als ontmoetingscentrum voor buurtbewoners.

De Speel-o-theek wordt letterlijk overbuur van het Cruyff Court, ze betrekken een pand ertegenover waar ze meer ruimte krijgen dan ze ooit hadden. Bianca Pipping is de oprichtster. “Wij lenen speelgoed uit aan ca. 140 gezinnen en enkele speelzalen die lid zijn. Spelen is niet vanzelfsprekend en wij bieden speelgoed dat bij een kind past. Daar zit ook speelgoed bij om buiten te spelen. De intentie is dat we ook een functie als ontmoetingscentrum krijgen voor buurtbewoners en ons aanbod uitbreiden met sportmaterialen. Daar is deze locatie perfect voor.”

De uitlatingen van de ondertekenaars van het convenant tonen aan dat de Cruyff Court, de naast- gelegen speelwei en speeltuin een belangrijke rol spelen in de wijk Stadspolders. De  vervanging van de Cruyffcourt is, om met wethouder Marco Stam te spreken, het geld meer dan waard.

Tekst & Fotografie: Ronald van den Heerik

 

Op zoek naar openbare sportlocaties in Dordt?

Kijk dan eens naar de blauwe bolletjes op deze kaart!
Delen