Dordrecht werkt aan vitale sportparken

Het behouden van het bestaande sportareaal is van belang bij de groeiambities van Dordrecht. Bestaande Dordtse sportparken spelen hierbij een belangrijke rol en worden zoveel als mogelijk behouden, en kunnen door intensiever gebruik en gezonde clubs vitaler worden. Door de sportparken een meer open karakter te geven, kunnen ze een breder gebruik krijgen. Om dat mogelijk te maken, zal de gemeente in de sportparken moeten mee investeren. Dat staat in het Programma Sportparken 2022-2030 dat het college heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad voorlegt.

Met het Programma Sportparken neemt het college op onderdelen afstand van de eerdere Sportparkenvisie en het Coalitieakkoord. Daarin stond nog het streven naar vier of vijf (grote) sportparken, waarbij de verenigingen per sportpark een koepelvereniging zouden moeten vormen. Het college stelt de raad nu voor de bestaande sportparken te behouden, met als uitgangspunt dat de komende 10 jaar de ‘speelcapaciteit’ behouden blijft.

Gesprekken
Het college stelt de gemeenteraad voor om per sportpark een specifieker uitgewerkt uitvoeringsplan te maken.  Daarvoor is € 300.000,- nodig. De daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen zal veel meer geld kosten: circa € 10 miljoen euro, naast een deel dat al is gereserveerd in de Dordwijkzone. Het besluit over die kosten wil het college aan het nieuwe gemeentebestuur overlaten, dat in 2022 aantreedt. Het Programma Sportparken is opgesteld na uitvoerige gesprekken cq participatie met de verenigingen, de sportraad en andere sportaanbieders. Ook de gemeenteraad heeft actief deelgenomen aan de in 2021 gevoerde gesprekstafels.

Hieronder vindt u het volledige programma, een samenvatting en een visuele samenvatting.

Programma Sportparken 2022-2030

Samenvatting Programma Sportparken 2022-2030

Visuele samenvatting Programma Sportparken 2022-2030

Delen