Annika Bakker zoekt met Sporting Delta nieuwe wegen

Als ouder tijdens het trainingsuur van je sportende kind zelf even sportief bezig zijn? Als korfbalclub kinderen de kans geven om ook andere sporten leren te ontdekken? Bootcamp in clubverband? De Dordtse korfbalclub Sporting Delta ontpopt zich onder voorzitterschap van Annika Bakker-Heida meer en meer tot een sportieve omgeving met méér dan korfbal alleen.

Sinds ruim een jaar is Annika Bakker-Heida (31), in het dagelijks leven advocaat, voorzitter van de Dordtse korfbalvereniging Sporting Delta. Vanaf dat moment waait er op bestuurlijk en organisatorisch vlak ook een andere wind aan de Gravensingel. ,,Het ‘oude’ bestuur was vooral bezig met, zoals ik dat noem, het blussen van brandjes. Na de wisseling zijn er jongere bestuurders toegetreden, met een frisse kijk op zaken. Dat was ook één van de redenen waarom ik voorzitter wilde worden: ik wilde meer ‘out of the box’ denken met mijn bestuursleden en daarin een voortrekkersrol vervullen. Daar hebben we in het afgelopen jaar een begin mee gemaakt.’’

 Natuurlijk draait het bij ons om korfbal binnen de vereniging, maar wil je als vereniging toekomstgericht bezig zijn dan moet je verder durven kijken’’

Aanvulling
De insteek van Annika Bakker en haar medebestuursleden is duidelijk: Sporting Delta is meer dan korfbal. ,,Natuurlijk draait het bij ons om korfbal binnen de vereniging, maar wil je als vereniging toekomstgericht bezig zijn dan moet je verder durven kijken’’, is de stelling van de voorzitter. ,,Het sportlandschap verandert, daar zit ook de kracht van de sport vind ik: denken aan nieuwe mogelijkheden en die ook benutten. Daarom bieden we sinds een tijdje ook lessen bootcamp aan, gegeven door Mike Oudshoorn (aanvoerder van het eerste team in het voorbije seizoen, red.). Ik heb zelf jarenlang gekorfbald, ben vervolgens gestopt maar heb inmiddels enkele lessen bootcamp mee kunnen maken en ik moet zeggen dat dat een prachtige aanvulling is op het aanbod binnen onze vereniging. Maar we willen op meerdere terreinen onze maatschappelijke betrokkenheid tonen.’’

De deelname aan Multisport, waarbij kinderen tussen de vier en zes jaar oud kennis kunnen maken met verschillende takken van sport binnen de accommodatie van Sporting Delta. ,,Daarbij bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat kinderen uiteindelijk niet voor korfbal kiezen maar voor een andere sport, maar dat is de keuzemogelijkheid die je moet bieden’’, is het oordeel van Annika Bakker. ,,En het spreekt duidelijk tot de verbeelding, want we hebben zo’n twintig kinderen die aan de Multisport-cyclus hebben deelgenomen. De samenwerking met buitenschoolse opvang van SDK en Sportbedrijf Dordrecht is daarbij ook belangrijk. Maar we proberen ook op andere terreinen als vereniging de samenwerking te zoeken. Er zijn gesprekken met Stichting De Hoop, waarbij we kijken of we de mogelijkheid kunnen bieden aan cliënten van De Hoop om zich verdienstelijk te maken op allerlei terreinen. Ook kijken we of ons clubhuis kunnen openstellen voor activiteiten voor ouderen. Dat zijn ideeën die sterk leven en waarvan ik met mijn medebestuursleden hoop dat ze uitgevoerd kunnen worden.’’

Sportbeleving kun je op diverse manieren creëren én ondergaan”

Aanbod
Maar er is méér. Ook ouders van spelende kinderen wil Sporting Delta sportbeoefening op maat gaan aanbieden. ,,Veel kinderen worden nu naar de training gebracht, waarna hun ouders wachten tijdens de training. Wat is er nou mooier dan dat we die wachtende ouders ook de gelegenheid bieden om te sporten? Dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Daar zit wat mij betreft ook een duidelijk aspect van de kracht van sport: sportbeleving kun je op diverse manieren creëren én ondergaan. Korfbal is een echte teamsport, waarbij samenwerking belangrijk is maar binnen onze vereniging willen we ook kijken naar in hoeverre we ons aanbod ook op ieder individu kunnen afstemmen. Het is mooi om te zien dat die ideeën binnen onze vereniging goed opgepikt worden. Natuurlijk is het niet zo dat wij het ei van Columbus uitvinden, maar ik vind het wel belangrijk dat we als vereniging bezig zijn met de toekomst en daarop inspelen door zelf met ideeën te komen die binnen onze vereniging passen.’’

Delen