Update Coronamaatregelen: kinderen en jongeren mogen weer buiten sporten

Beste sportaanbieders en andere betrokkenen,

Dinsdag 21 april liet premier Rutte weten dat er ruimte is om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar na 28 april weer buiten te laten sporten. Dat is goed nieuws! Er komt nog wel wat bij kijken om dit mogelijk te maken. Zojuist is er een Protocol Verantwoord Sporten door de VSG opgesteld, die samen met de noodverordening van de Veiligheidsregio erop gericht is dat de jeugdactiviteiten goed en veilig georganiseerd kunnen worden. Dit betekent dat alle partijen die daar in genoemd worden aan de slag kunnen. Lees hieronder waar u als sportaanbieders aan moet voldoen, voordat u kunt starten met de activiteiten.

Team Sport – Gemeente Dordrecht

De veranderingen op een rij:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters* kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

* topsporters betreft alleen A-status en Selectie-status sporters, aangesloten bij de NOC*NSF

Als sportaanbieder kunt u dus starten met het praktisch uitdenken van de hervatting van jeugdtrainingen. Gebruik daarvoor ook de handvatten die de sportbonden aanbieden. Toets deze plannen vervolgens aan de geldende protocollen en pas aan waar nodig. Deel het plan met de gemeente Dordrecht via het formulier hieronder. De gemeente toets deze plannen aan de hand van het protocol en de Noodverordering waar we net als u, ook tijd voor nodig hebben.

Let op: georganiseerde activiteiten bij sportaanbieders zijn pas mogelijk zodra de plannen akkoord zijn. Het is dus niet vanzelfsprekend dat er overal in Dordrecht op 29 april weer georganiseerd gesport kan worden. Gaat u toch aan de slag zonder goedgekeurd plan of handelt u niet naar de plannen, dan zijn hier consequenties aan verbonden zoals opgenomen in de Noodverordering.

We zijn blij dat kinderen en jongeren weer meer mogelijkheden krijgen, maar we beseffen dat invoering van deze maatregelen ook van u als sportaanbieder het nodige vraagt. We blijven daarom de komende tijd graag met u in contact over mogelijkheden. Vragen kunt u onderaan deze webpagina stellen. Dit sportprotocol van het NOC*NSF staat vol met handige informatie voor bestuurders, accommodatiebeheerders en sportaanbieders.

Een andere uitdaging geldt voor binnensportverenigingen. Denk vooral in mogelijkheden en stem eventueel af met bonden, maar ook met andere sportparkgebruikers als het gaat om het gezamenlijk gebruiken van buitensportaccommodaties.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Dien hier uw plan van aanpak Verantwoord Sporten in.

Meer informatie is te lezen via: https://www.dordtsport.nl/kracht-van-sport/update-maatregelen-en-gevolgen-voor-dordtse-sport/

Vragen / opmerkingen irt gevolgen voor sport?