Update: gevolgen corona-maatregelen voor sport in Dordrecht

Nederland gaat ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. De volgende maatregelen gelden voor sport tot 19 januari:

  • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
  • Buiten sporten met twee personen (18 jaar en ouder) mag (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. Er mogen meerdere tweetallen naast elkaar sporten als: de tweetallen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, zij niet mengen en er een duidelijke afbakening is van de verschillende tweetallen;
  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld;
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het buitensporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis;
  • Publiek bij sport is niet toegestaan;
  • Binnen ruimtes, sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het protocol Verantwoord Sporten is terug te lezen via de link: https://nocnsf.nl/sportprotocol en ook op de website van de rijksoverheid leest u belangrijke informatie en het antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Het blijft belangrijk dat we voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houden en dat we de hygiënevoorschriften van het RIVM naleven. Blijf thuis als je ziek of verkouden bent, of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

 De besmettingscijfers in Dordrecht (e.o.) zijn zorgwekkend. Om een algehele lockdown en avondklok te voorkomen, vragen we u de komende twee weken extra voorzichtig te zijn. De Noodverordening is door de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid aangepast n.a.v. de laatste berichtgeving. Let op: de Noodverordening is ten alle tijden leidend!

 Daarnaast hebben de sportbonden en NOC*NSF hun protocol Verantwoord Sporten vernieuwd.  Via de site van de website van de Rijksoverheid  is meer informatie te lezen over het coronavirus en sport.

Voor het sporten in de gemeentelijke binnensport accommodaties worden huurders geïnformeerd via team Sportaccommodaties van de gemeente Dordrecht. Op dit moment zijn alle zalen gesloten. Vragen betreft gemeentelijke binnensport accommodaties? Neem dan contact op via: 078-7704373 of [email protected]

We verwijzen u voor actuele informatie, protocollen, checklists en handreikingen naar diverse landelijke websites.

Huurkosten sportvelden welke eigendom zijn van de gemeente

Het kabinet heeft besloten gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling. Vooruitlopend op dit besluit, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de huur kwijt te schelden aan sportaanbieders die sportvelden huren, welke eigendom zijn van de gemeente. Dit gaat over een periode van drie maanden (maart, april, mei).

Het college wil hiermee de vaste lasten van sportaanbieders die door de corona maatregelen getroffen werden, compenseren. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. In september verwachten we hierover een definitief besluit. 

Het collegebesluit gaat enkel over de huur van sportvelden op buitensportaccommodaties van de gemeente, over grondhuurovereenkomsten zal nog apart besloten worden. Er zijn ook sport- of aanverwante clubs die niet van de gemeente huren of die bijvoorbeeld via een pachtovereenkomst de grond in gebruik hebben. Voor deze verenigingen/sportorganisaties zal aparte besluitvorming worden voorbereid.

Binnenkort worden de facturen voor de vierde termijn van het sportseizoen 2019-2020 verzonden. Voor deze facturen geldt – zoals reeds eerder gecommuniceerd – in elk geval een uitstel van betaling. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hoeft u hiervoor geen apart schrijven te ondertekenen. In het geval van positieve besluitvorming in september ontvangt u een creditnota voor de benoemde periode. Vragen over dit specifieke onderwerp kunt u stellen via: 078-7704373 of [email protected]

Andere vragen? Stel ze gerust via onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vragen / opmerkingen irt gevolgen voor sport?

Delen