Update: gevolgen corona-maatregelen voor sport in Dordrecht

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, wordt per 1 juli opgeheven. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is.

In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, onder voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen weer sporten.

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moeten we voldoen aan de volgende richtlijnen: blijf thuis als je ziek of verkouden bent, of als iemand uit jouw huishouden positief op het Coronavirus is getest.

Voor het sporten in de gemeentelijke binnensport accommodaties worden huurders geïnformeerd via team Sportaccommodaties van de gemeente Dordrecht. Vragen betreft gemeentelijke binnensport accommodaties? Neem dan contact op via: 078-7704373 of [email protected]

De nieuwe noodverordening voor de regio Zuid-Holland Zuid is vastgesteld. Ook het landelijk sportprotocol en de handreiking verantwoord gebruik en beheer binnensportaccommodaties zijn definitief vastgesteld. Hiermee zijn alle kaders gesteld voor het weer opstarten van de binnensport.

De protocollen die door sportaanbieders en beheerders van binnensportaccommodaties gemaakt worden voor de openstelling van de binnensport, hoeven niet getoetst te worden door de gemeente. De verantwoordelijkheid ligt bij de (commerciële) sportaanbieder zelf (en bij de branche). Ditzelfde geldt voor de openstelling van de sportkantines.

We verwijzen u voor actuele informatie, protocollen, checklists en handreikingen naar diverse landelijke websites.

Huurkosten sportvelden welke eigendom zijn van de gemeente

Het kabinet heeft besloten gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling. Vooruitlopend op dit besluit, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de huur kwijt te schelden aan sportaanbieders die sportvelden huren, welke eigendom zijn van de gemeente. Dit gaat over een periode van drie maanden (maart, april, mei).

Het college wil hiermee de vaste lasten van sportaanbieders die door de corona maatregelen getroffen werden, compenseren. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. In september verwachten we hierover een definitief besluit. 

Het collegebesluit gaat enkel over de huur van sportvelden op buitensportaccommodaties van de gemeente, over grondhuurovereenkomsten zal nog apart besloten worden. Er zijn ook sport- of aanverwante clubs die niet van de gemeente huren of die bijvoorbeeld via een pachtovereenkomst de grond in gebruik hebben. Voor deze verenigingen/sportorganisaties zal aparte besluitvorming worden voorbereid.

Binnenkort worden de facturen voor de vierde termijn van het sportseizoen 2019-2020 verzonden. Voor deze facturen geldt – zoals reeds eerder gecommuniceerd – in elk geval een uitstel van betaling. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hoeft u hiervoor geen apart schrijven te ondertekenen. In het geval van positieve besluitvorming in september ontvangt u een creditnota voor de benoemde periode. Vragen over dit specifieke onderwerp kunt u stellen via: 078-7704373 of [email protected]

Andere vragen? Stel ze gerust via onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vragen / opmerkingen irt gevolgen voor sport?

Delen