Update: gevolgen corona-maatregelen voor sport in Dordrecht

Het kabinet heeft de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur de volgende nieuwe maatregelen:

  • sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • maximaal 4 personen mogen samen sporten;
  • voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte;
  • voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen;
  • er worden geen wedstrijden gespeeld;
  • voor topsporters met een A status geldt een uitzondering. (zie verdere toelichting op nocnsf.nl);
  • kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld en kinderen met klachten blijven thuis;
  • publiek bij sport is niet toegestaan;
  • sportkantines, kleedkamers (kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven) en douches zijn dicht.

Het blijft belangrijk dat we voor en na het sporten anderhalve meter afstand houden en dat we de hygiënevoorschriften van het RIVM naleven. Blijf thuis als je ziek of verkouden bent, of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest. De sportbonden en NOC*NSF werken op dit moment hard aan handvatten om verenigingen te helpen de maatregelen na te kunnen leven per woensdag 14 oktober. We adviseren daarom om de berichtgeving van de eigen sportbond en NOC*NSF goed in de gaten te houden en ook de laatste versie van het protocol ‘Verantwoord Sporten’. Daarnaast is de Noodverordening door de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid aangepast n.a.v. de berichtgeving.

Via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport vindt u meer informatie over het coronavirus en sport. Heeft u na het lezen hiervan toch nog vragen, stel ze gerust! Samen maken we verantwoord sporten mogelijk.

Voor het sporten in de gemeentelijke binnensport accommodaties worden huurders geïnformeerd via team Sportaccommodaties van de gemeente Dordrecht. Vragen betreft gemeentelijke binnensport accommodaties? Neem dan contact op via: 078-7704373 of [email protected]

We verwijzen u voor actuele informatie, protocollen, checklists en handreikingen naar diverse landelijke websites.

Huurkosten sportvelden welke eigendom zijn van de gemeente

Het kabinet heeft besloten gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling. Vooruitlopend op dit besluit, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de huur kwijt te schelden aan sportaanbieders die sportvelden huren, welke eigendom zijn van de gemeente. Dit gaat over een periode van drie maanden (maart, april, mei).

Het college wil hiermee de vaste lasten van sportaanbieders die door de corona maatregelen getroffen werden, compenseren. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. In september verwachten we hierover een definitief besluit. 

Het collegebesluit gaat enkel over de huur van sportvelden op buitensportaccommodaties van de gemeente, over grondhuurovereenkomsten zal nog apart besloten worden. Er zijn ook sport- of aanverwante clubs die niet van de gemeente huren of die bijvoorbeeld via een pachtovereenkomst de grond in gebruik hebben. Voor deze verenigingen/sportorganisaties zal aparte besluitvorming worden voorbereid.

Binnenkort worden de facturen voor de vierde termijn van het sportseizoen 2019-2020 verzonden. Voor deze facturen geldt – zoals reeds eerder gecommuniceerd – in elk geval een uitstel van betaling. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hoeft u hiervoor geen apart schrijven te ondertekenen. In het geval van positieve besluitvorming in september ontvangt u een creditnota voor de benoemde periode. Vragen over dit specifieke onderwerp kunt u stellen via: 078-7704373 of [email protected]

Andere vragen? Stel ze gerust via onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vragen / opmerkingen irt gevolgen voor sport?

Delen