Dordts Sportakkoord

Van nationaal naar lokaal sportakkoord
In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om de landelijke ambities te realiseren is het belangrijk dat hier op lokaal niveau, met een bundeling van lokale krachten, uitvoering aan wordt gegeven. Lokale sportakkoorden zijn daarvoor het instrument. Ook in Dordrecht wordt de komende maanden toegewerkt naar een lokaal sportakkoord, voor en door de stad: het Dordtse Sportakkoord. Onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur maken lokale partijen (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg & welzijn, bedrijfsleven, onderwijs en burgers), als gelijkwaardig partners, samen afspraken over de sportieve ambities die zij willen bereiken in 2020 en 2021.


Thema’s Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord staan zes thema’s centraal, deze kunnen ook een plek krijgen in het lokaal sportakkoord.

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

 

Sportformateur
In Dordrecht neemt Ron Stieding de rol van sportformateur op zich. Hij brengt de komende maanden aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten in kaart welke Dordtse partijen met welke inzet willen deelnemen aan het akkoord en faciliteert de uiteindelijke afspraken/akkoorden hierin. Dordtenaar Ron heeft een achtergrond in het onderwijs, is actief als verenigingsondersteuner en is zelf sportief actief in het Dordtse tennis en voetbal.

Voor Dordrecht is dit een prachtige kans om gezamenlijke ambities en dromen op het gebied van sport waar te maken. Het gaat om het gezamenlijk belang. Zo veel mogelijk organisaties moeten betrokken worden. Ik roep iedereen daarom op om mee te doen en samen toe te werken naar een Dordts Sportakkoord!”, aldus sportformateur Ron Stieding.


Samen maken wij Dordt sportiever

Onder het motto ‘samen maken wij Dordt sportiever’, worden Dordtse sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente, opgeroepen om mee te denken en te doen, met als doel dat er eind oktober een ondertekend sportakkoord ligt.


Startbijeenkomst 17 juni
Maandagavond 17 juni vond in het Onderwijsmuseum in Dordrecht de startbijeenkomst van het Dordtse Sportakkoord plaats. Onder leiding van gastheer Etienne Verhoeff, maakten meer dan zestig aanwezigen (allen Dordtse partijen vertegenwoordigend) kennis met het sportakkoord. De avond stond vooral in het teken van informeren en idee├źn ophalen en uitwisselen. De enorme energie bij de deelnemers zorgde voor een geslaagde eerste bijeenkomst.

Vervolg
Middels gesprekken en themabijeenkomsten in kleinere setting zullen de lokale ambities de komende tijd verder worden uitgediept en ingevuld. In de loop van september volgt een tweede grote bijeenkomst waarin alles bij elkaar wordt gebracht.


Meedoen

Wil je graag meedenken en -doen in een Dordts Sportakkoord?? Ook als je niet bij de startbijeenkomst aanwezig was, ben je van harte welkom! Laat het weten via onderstaand formulier en de sportformateur zal contact met je opnemen.

 

Heb je vragen? Stuur een mail naar: [email protected]

Contactformulier Dordts Sportakkoord