Dordts Sportakkoord

Van nationaal naar lokaal sportakkoord
In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om de landelijke ambities te realiseren is het belangrijk dat hier op lokaal niveau, met een bundeling van lokale krachten, uitvoering aan wordt gegeven. Lokale sportakkoorden zijn daarvoor het instrument. Ook in Dordrecht wordt de komende maanden toegewerkt naar een lokaal sportakkoord, voor en door de stad: het Dordtse Sportakkoord. Onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur maken lokale partijen (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg & welzijn, bedrijfsleven, onderwijs en burgers), als gelijkwaardig partners, samen afspraken over de sportieve ambities die zij willen bereiken in 2020 en 2021.


Thema’s Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord staan zes thema’s centraal, deze kunnen ook een plek krijgen in het lokaal sportakkoord.

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

 

Sportformateur
In Dordrecht neemt Ron Stieding de rol van sportformateur op zich. Hij brengt de komende maanden aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten in kaart welke Dordtse partijen met welke inzet willen deelnemen aan het akkoord en faciliteert de uiteindelijke afspraken/akkoorden hierin. Dordtenaar Ron heeft een achtergrond in het onderwijs, is actief als verenigingsondersteuner en is zelf sportief actief in het Dordtse tennis en voetbal.

Voor Dordrecht is dit een prachtige kans om gezamenlijke ambities en dromen op het gebied van sport waar te maken. Het gaat om het gezamenlijk belang. Zo veel mogelijk organisaties moeten betrokken worden. Ik roep iedereen daarom op om 17 juni deel te nemen aan de kick-off, om vervolgens samen toe te werken naar een Dordts Sportakkoord!” Aldus sportformateur Ron Stieding


Samen maken wij Dordt sportiever

Onder het motto ‘samen maken wij Dordt sportiever’, worden Dordtse sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente, opgeroepen om mee te denken en te doen, met als doel dat er eind oktober een ondertekend sportakkoord ligt.


Startbijeenkomst

Op maandagavond 17 juni is er een startbijeenkomst. Wil je meer informatie en/of bijdragen aan het Dordtse Sportakkoord? Dan ben je van harte uitgenodigd om kennis te maken én mee te denken in de thema’s die in het lokaal sportakkoord komen. Meld je aan via onderstaande link.

 

Meedenken en -doen in het Dordtse Sportakkoord?

Meld je dan hier aan voor de startbijeenkomst op 17 juni!

Heb je vragen? Stuur een mail naar: [email protected]

Dordtsport.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien. Bekijk onze privacyverklaring.