Het Dordts Vitaliteitsakkoord

Het Dordts Vitaliteitsakkoord
De afgelopen jaren hebben we een Dordts Sportakkoord en Preventieakkoord gehad. Vanaf 1 januari 2024 is Sportakkoord II en een aantal middelen uit GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) opgegaan in het Dordts Vitaliteitsakkoord.
Er is voor het kalenderjaar 2024 € 45.000 beschikbaar voor (kleine) eenmalige initiatieven uit de stad gericht op sport en bewegen, cultuur, mentale gezondheid, minder roken, minder alcoholgebruik en/of minder overgewicht.
Per initiatief wordt een bedrag van maximaal € 2.500 incl. BTW uitgekeerd.

Het kernteam
Initiatieven worden voorgelegd aan het kernteam Vitaliteitsakkoord. Zij beoordelen de aanvragen.
Het kernteam bestaan uit de volgende personen:

  • Annemijn van de Ree (Voorzitter kernteam, coördinator sport & preventie)
  • Jenna Davies (Projectleider Publieke Gezondheid en Regiocoördinator JOGG)
  • Maartje Vissers (Sportregisseur, projectcoördinator ‘iedereen doet naar vermogen mee’)
  • Mieke Reijersen (Beleidsadviseur WMO; inclusiviteit, diversiteit)
  • Patricia van der Vliet (Projectcoördinator ‘sportiefste jeugd’)
  • Pieter Jan den Hartigh (Cultuurverbinder SOC)

 

Een initiatief indienen
Heb je een goed idee dat voldoet aan de spelregels van het Vitaliteitsakkoord (zie ook ‘deadlines en spelregels)?

Stap 1: Je hebt een idee
Je hebt een idee voor een activiteit die bijdraagt aan de doelstellingen van het Vitaliteitsakkoord. Ga door naar stap 2.

Stap 2: Aanvragen adviesgesprek
Plan een afspraak in met 1 van de kernteamleden door het formulier onderaan deze pagina in te vullen: ‘ik wil een adviesgesprek aanvragen’. Tijdens het gesprek zal het kernteamlid a.d.h.v. een gespreksformulier vragen stellen. Het ingevulde gespreksformulier zal besproken worden met het kernteam. Het advies met feedback komt terug bij de aanvrager, waarna overgegaan kan worden naar stap 3.

Stap 3: Projectplan maken
Het gespreksforumlier met feedback is gestuurd naar de aanvrager (stap 2). Tijd om zelf aan de slag aan te gaan met een concept projectplan. Klik op de link voor het format van het projectplan: Format projectplan Vitaliteitsakkoord

Stap 4: Aanvragen toetsingsgesprek
Plan een afspraak in met één van de kernteamleden door het formulier onderaan deze pagina in te vullen: ‘ik wil een toetsingsgesprek aanvragen’. Het kernteamlid bespreekt het concept projectplan met de aanvrager. Het conceptplan dient aangepast te worden naar een definitief projectplan door de aanvrager om door te gaan naar stap 5.  

Stap 5: Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in door het formulier onderaan deze pagina in te vullen én het projectplan (Format projectplan Vitaliteitsakkoord) toe te voegen. Kies: ‘ik wil een aanvraag doen’.

Stap 6: Kernteam beoordeelt
Binnen 10 werkdagen nadat het kernteam bijeen is gekomen krijg je te horen of de aanvraag is gehonoreerd.

Stap 7: Evaluatie
Binnen één maand na afloop van het initiatief, of bij een doorlopend project voor 30 december van het betreffende kalenderjaar, verantwoordt de aanvrager het initiatief. Plan een afspraak in met één van de kernteamleden, kies: ‘ik wil een evaluatiegesprek aanvragen’.

 

Deadlines en spelregels
In 2024 zijn er twee rondes om een initiatief in te leveren. Voor de eerste datum dien je aan te geven een adviesgesprek te willen. De tweede datum geeft de deadline aan waarop het initiatief ingediend moet worden. Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor het adviesgesprek en het initiatief definitief inleveren.

Ronde 1
– Opgeven adviesgesprek: Woensdag 15 mei. De gesprekken vinden plaats van 16 t/m 28 mei. Uiterlijk 31 mei krijg je een advies vanuit het kernteam.
– Initiatief indienen: Vrijdag 5 juli. Uiterlijk 12 juli wordt er doorgegeven of de aanvraag is gehonoreerd.

Ronde 2
– Opgeven adviesgesprek: Woensdag 11 september. De gesprekken vinden plaats van 12 t/m 20 september. Uiterlijk 27 september krijg je een advies vanuit het kernteam.
– Initiatief indienen: Vrijdag 15 november. Uiterlijk 22 november wordt er doorgegeven of de aanvraag is gehonoreerd.
Let op! De stappen moeten zijn doorlopen om een aanvraag te kunnen doen.

Benieuwd naar de spelregels voor een aanvraag? Deze kun je teruglezen in de volgende twee bestanden:
Uitgangspunten en spelregels
Nationaal preventieakkoord

 

Netwerkbijeenkomsten
In 2024 zullen er 4 netwerkbijeenkomsten plaatsvinden:
– Dinsdag 26 maart 08.30 – 10.00 uur
– Woensdag 19 juni
– Dinsdag 3 september
– Woensdag 27 november
Zodra de tijden bekend zijn, worden deze toegevoegd aan de website.

 

Overig
Ben je op zoek naar meer informatie over GALA of Sportakkoord II? Op de volgende websites kun je hierover meer lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/01/31/gala-gezond-en-actief-leven-akkoord voor het GALA en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/14/hoofdlijnen-sportakkoord-ii voor Sportakkoord II.
Daarnaast kun je hier terugvinden welke initiatieven zijn ingediend en welke partners betrokken zijn bij het Vitaliteitsakkoord:
Netwerkpartners vitaliteitsakkoord (dit bestand wordt geüpdatet bij nieuwe aanmeldingen)

bestand naar ingediende initiatieven volgt

Het Dordts Vitaliteits- akkoord

Afspraak inplannen of aanvraag indienen

Wat is van toepassing?(Vereist)
Toegestane bestandstypen: pdf, word, Max. bestandsgrootte: 16 MB.