Versoepeling maatregelen sport na 1 juni

Beste sportaanbieders,

Vanaf 11 mei is weer toegestaan in groepen van alle leeftijden buiten te sporten, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Dat is fijn nieuws voor iedereen die wil sporten of het sporten mogelijk maakt.

Het betekent dat ook volwassenen vanaf die datum hun sporttrainingen in teamverband op de club en in de openbare ruimte kunnen hervatten. Naast de 1,5 meter afstand-regel, moeten de hygiëneregels van het RIVM in acht worden genomen. Kleedruimtes en kantines blijven gesloten. Competities mogen voor 1 september geen doorgang vinden, ook voor de buitensporten niet.​

NOC*NSF heeft het landelijk Sportprotocol Verantwoord Sporten vandaag aangepast op de situatie per 11 mei. Gebruikmaking van dit protocol is essentieel voor het opstarten van sportactiviteiten voor jeugd en volwassenen. Lees hieronder hoe u als sportaanbieder ook daadwerkelijk kunt gaan starten met sportactiviteiten voor volwassenen. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio ZHZ de Noodverordening per 15 juni aangepast.

Om iedere sportaanbieder zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, hebben we vier categorieën omschreven. Per categorie is een digitaal formulier beschikbaar om in te vullen.

A. Sportaanbieders (buitensport), die al een goedgekeurd plan hebben voor het opstarten van jeugd sportactiviteiten en ook weer willen opstarten met sportactiviteiten voor volwassenen. Vul dit formulier in.

B. Sportaanbieders (buitensport), die nog geen goedgekeurd plan hebben en die voor de jeugd en/of volwassenen de sportactiviteiten willen opstarten. Vul dit formulier in.

C. Sportaanbieders (binnensport), die al een goedgekeurd plan hebben voor het opstarten van jeugdactiviteiten in de buitenlucht en ook weer willen opstarten met sportactiviteiten voor volwassenen. Vul dit formulier in.

D. Sportaanbieders (binnensport) en zwemorganisaties, die nog geen goedgekeurd plan hebben en die voor de jeugd en/of volwassenen de sportactiviteiten in de buitenlucht of het zwembad willen opstarten. Vul dit formulier in.

Voor categorie A en C geldt dat we de sportactiviteiten voor volwassenen zien als aanvulling van het reeds ingediende plan.

Voor alle categorieën geldt dat wij het ingevulde formulier vooral checken op mogelijkheden en beschikbaarheid van de (gewenste) sportlocatie. In sommige gevallen zal dit weinig tot geen problemen geven (bijvoorbeeld als het eigen terrein betreft) en in sommige gevallen is afstemming nodig (bijvoorbeeld als het openbare ruimte of sportparken betreft).

Na deze toets nemen we contact met u op en bespreken we of er gestart kan worden met de activiteiten. We houden een reactietermijn aan van 1 a 2 werkdagen.

Naast het landelijk sportprotocol verwijzen we voor de volledigheid nog naar de volgende pagina’s van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

De Nederlandse maatregelen, basisregels voor iedereen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Vragen / opmerkingen irt gevolgen voor sport?