Urban Sports

Sporten zoals freerunning, skateboarden, BMX, straatvoetbal of calisthenics behoren tot urban sports en worden steeds populairder. Ook het aantal sportaanbieders neemt flink toe. Jongeren zijn enthousiast over deze nieuwe vormen van sport. In 2021 waren er in Dordrecht al ruim 4000 urban sporters. Genoeg redenen voor de Dordtse urban sportaanbieders om zich ook aan te sluiten bij het Dordtse Sportakkoord.

Werk maken van urban sports

Door krachten te bundelen, kunnen urban sportaanbieders nog meer jongeren enthousiast maken voor deze sporten. De sportaanbieders willen elkaar graag vaker zien en samen gave urban sport evenementen organiseren. Ook zien zij kansen in kennismakingslessen op scholen. Door zich te verenigen in het Dordts Sportakkoord, wordt hier werk van gemaakt.