Uitnodiging werkbezoek Feyenoord City

Geachte genodigde,

Zoals eerder aangekondigd, nodigen wij u graag uit voor een werkbezoek aan Feyenoord City op donderdag 4 juli van 16.15 tot 19.50 uur. Er wordt gezorgd voor busvervoer van Dordrecht naar Rotterdam en terug en het programma is inclusief catering.

Dit werkbezoek dient ter oriëntatie en inspiratie in het dossier ‘Herontwikkeling sportpark Krommedijk’. In dit Dordtse sportdossier heeft het College van B&W op 16 april jl. opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek zal inzicht geven in de mogelijkheden tot herontwikkeling en vitalisering van Sportpark Krommedijk o.b.v. de methodiek Maatschappelijk Financieren.

De voorwaarde die de financieringssystematiek Maatschappelijk financieren met zich meebrengt is de maatschappelijke impact en doelstellingen die daaraan verbonden zijn. Graag willen wij ons zo breed mogelijk laten informeren over de maatschappelijke impact die de ontwikkeling ook kan hebben op het sociaal domein en de sport. Feyenoord City heeft bewezen de laatste jaren, in samenwerking met partners en de overheid, maatschappelijke projecten vorm te geven. We zijn daar meer dan welkom om te kijken, te luisteren en te putten uit ervaring.


PROGRAMMA

16:15 uur Vertrek Dordrecht per bus of eigen vervoer
17:00 uur Aankomst Rotterdam
17:15 uur Inleiding & aanleiding werkbezoek (Marco Stam, wethouder
Gemeente Dordrecht)
Samenwerking Feyenoord en FC Dordrecht (Hans de Zeeuw, Directeur FC Dordrecht)
17:30 uur Ontstaan en voortgang Feyenoord City (directie Feyenoord)
Maatschappelijke meerwaarde Feyenoord City (MVO)
17:50 uur Helmond Sport – voorbeeldproject (Christiaan van Ginneken, The
Stadium Consultancy)
18:10 uur Financieringsmethodiek Maatschappelijke Financieren i.r.t. dossier
Herontwikkeling sportpark Krommedijk (Wim van Rijswijk, Maatschappelijk Financieren)
18:30 uur Afsluitende vragenronde, inclusief hapje & drankje
19:15 uur Vertrek richting Dordrecht per bus of eigen vervoer
19:50 uur Aankomst in Dordrecht

 

Bevestig vóór 17 juni uw deelname via onderstaand webformulier. Hier kunt u ook evt. dieetwensen doorgeven en of u gebruik wenst te maken van de vervoersoptie.

Graag tot ziens op 4 juli!

Met vriendelijke groet,

Marco Stam (wethouder Sport, gemeente Dordrecht) en
Projectteam Herontwikkeling sportpark Krommedijk