Trainersbegeleiding

De twee belangrijkste redenen voor trainers om training te geven, zijn sporters plezier bezorgen en begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Trainers die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch kundig zijn, dragen bij aan een positief sportklimaat bij de vereniging. Sporters en trainers die sportplezier ervaren en zich kunnen ontwikkelen, blijven langer bij de club. Om die reden is de gemeente Dordrecht gestart met Clubkadercoaching. Dit houdt in dat een clubkadercoach een sportclub helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding en daarmee een positief sportklimaat bevordert.

Clubkadercoaching is een onderdeel van de sportvisie van de gemeente Dordrecht. Uiteindelijk is het doel om alle verenigingen in Dordrecht ‘Sportlief’ te maken. Trainersbegeleiding is een onderdeel om een aantal ambities te waarborgen. 

Bekijk de introvideo voor uitleg over Clubkadercoaching:

Op dit moment zijn drie verenigingen gestart met het coachingstraject:
v.v. Dubbeldam, Next Volley Dordrecht en Dordrecht Lions


“Een clubkadercoach helpt met het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding”.


Hoe ziet de samenwerking eruit?

Tijdens het traject doorlopen wij drie fases: Voorbereiding, Wedstrijd en Nabeschouwing. Als een vereniging geïnteresseerd is, volgt eerst een voorbereidingsformulier die de vereniging invult met vragen over trainersbegeleiding.

1. Voorbereiding
In de voorbereiding maken we met elkaar kennis en bespreken we:

 • de uiteindelijke tactiek (vorm) van trainersbegeleiding en randvoorwaarden;
 • de doelen en verwachtingen van beide partijen;
 • wat de sportclub wil bereiken;
 • waar de sportclub naartoe wil groeien;
 • wat de situatie nu is van de trainersbegeleiding en het positief sportklimaat.

2. Wedstrijd
Tijdens de wedstrijd wordt de gekozen tactiek toegepast: De clubkadercoach ondersteunt de trainersbegeleiders van de sportclub. De trainersbegeleiders ondersteunen de trainers door middel van:

 • bijeenkomsten;
 • observaties;
 • gesprekken;
 • evaluaties: tussen contactpersonen, trainersbegeleiders en clubkadercoach;
 • persoonlijke begeleiding op inzichten trainerschap;
 • mogelijk opleidingen via de bond.

3. Nabeschouwing
In de borgingsfase kijken we naar:

 • het beleidsplan (opname trainersbegeleiding in beleid)
 • toekomstplan;
 • eindevaluatie.

De clubkadercoach vertrekt na deze fase, maar blijft beschikbaar voor vragen voor de vereniging. Ook organiseren we intervisiebijeenkomsten om sportclubs met trainersbegeleiders kennis uit te laten wisselen.


Wat kan het mijn vereniging opleveren?

We willen sportclubs ondersteunen op een positief sportklimaat en trainersbegeleiding met de inzet van een clubkadercoach. De volgende resultaten proberen we te behalen:

1. Trainer & sporter

 • meer vertrouwen van de trainer in de taak;
 • meer plezier bij de trainer en sporter;
 • minder uitstroom onder sporters en trainers;
 • sporters hebben meer zelfvertrouwen;
 • meer gevoel van waardering en voldoening bij de trainers.

2. Kader (bestuur/TC)

 • een gemeenschappelijke visie binnen de sportclub over trainersbegeleiding;
 • een (nog) betere band tussen trainer en TC-leden;
 • waardering van de ouders over de kwaliteit van de begeleiding;
 • meer vrijwilligers door nieuw sportbeleid;
 • trainersbegeleiding is een vast onderdeel van de club.

3. NOC*NSF

Vanuit het NOC*NSF is een onderzoek geweest naar de effecten van inzet van een clubkadercoach op een vereniging

 • trainers en sporters hebben meer plezier gekregen binnen en buiten het veld;
 • trainers vinden hun eigen ontwikkeling belangrijker geworden;
 • trainers kunnen beter overweg met de vier inzichten (structureren – afspraken maken, stimuleren van sporters, persoonlijk aandacht geven en regie overdragen);
 • trainers hebben een betere samenwerking met bestuur, TC en andere trainers;
 • de TC kan hun visie beter beschrijven;
 • de vereniging staat nog meer open voor trainersbegeleiding;
 • het bestuur kan eerder vrijwilligers vinden, zeker voor trainersbegeleiding.

Bekijk hier alle resultaten van NOC*NSF


Hoe kan mijn vereniging deelnemen?

Er is een aantal randvoorwaarden om deel te nemen aan dit traject:

 1. er zijn minimaal twee contactpersonen uit bestuur en/of TC die actief kunnen meewerken aan clubkadercoaching;
 2. betrokkenen kunnen de waarde uitleggen van een verbetering of versterking van trainersbegeleiding, het positief sportklimaat en de communicatie;
 3. de sportclub zoekt minimaal één trainersbegeleider tijdens het traject, het liefst aan het begin van het coachingstraject;
 4. het grootste deel van het bestuur, TC en de trainers is het eens dit coachingstraject;
 5. de sportclub kan uitleggen hoe zij eigenaarschap kunnen gaan creëren voor de komende jaren.

“Clubkadercoaching heeft binnen onze vereniging weer wat extra ogen geopend om zich in te zetten voor de vereniging. In samenwerking met de gemeente is er binnen de vereniging draagvlak ontstaan om het pedagogische klimaat omtrent de trainers en de club te gaan verbeteren. (Lars – VV Dubbeldam)”


Interesse?
Meld je vereniging hieronder aan. Je ontvangt dan een aantal vragen over de huidige situatie bij de vereniging, over het positief sportklimaat en over trainersbegeleiding. Daarna plannen we een kennismakingsgesprek in.

Trainersbege-leiding op jouw vereniging?

Schrijf je hier in voor een kennismakinggesprek

Naam(Vereist)