StraatRaad

Waarom een urban raad in Dordrecht?

Urban Sports & Culture groeien met de dag en kunnen met recht de meest aansprekende jongerencultuur van het moment genoemd worden. Het staat in lijn met hedendaagse trend die doelgroep beweegt. Het begrip voor urban is als volgt:

“Urban Sports & Culture uit zich in vele verschillende muzikale, visuele, fysieke en creatieve uitingen van mensen in stedelijke omgevingen. Met een sterke jongerencultuur die zich niet volledig thuis voelt in de wetten en regels van de traditionele cultuur, maar opzoek is naar meer vrijheid en creativiteit. Creatievelingen die geïnspireerd raken door ontmoetingen op straat, via internet en die door middel van sociale media hun leeftijdsgenoten vinden.”

Kortom ligt de behoefte van jongeren steeds verder van klassieke en vaste regelgeving wat vraagt om een andere aanpak om hen maatschappelijk betrokken te houden. Dit met positieve uitwerkingen op gezondheidsniveau, ontwikkeling, preventie, maar ook stedelijke aantrekkelijkheid, ondernemerschap, etc.

De Urban raad kan het verlengstukzijn tussen de jonge doelgroep en de gemeente Dordrecht. Met experts uit het werkveld die dag in dag uit met jongeren werken kan er op die manier een gezamenlijke agenda opgesteld worden. Dit kan zorgen voor een bredere focus op wat jongeren nu algemeen meer beweegt en wat ze nodig hebben.

 

 

Cijfers
De statistieken uit eigen onderzoek van de gemeente Dordrecht, gecombineerd met die van andere steden (o.a. Amsterdam/Rotterdam), Kenniscentrum Sport- en Bewegen, NOC NSF en Lines geven weer dat minimaal 6% van de populatie in Nederland aan urban doet. Dit met een gemiddelde groei van 12% per jaar en een max van 41% van de jongeren in een stad. In 2021 is er een onderzoek geweest waaruit blijkt dat 4100 jongeren aan urban doet en van de jongeren die sport 41% urban sport. In de toekomst zou dat betekenen dat minimaal 7200 jongeren aan urban doet in Dordrecht. Met een potentie van 17000.

 

Leden van de Urban raad
De Urban raad is zo samengesteld middels kartrekkers uit het werkveld die met een brede scoop naar de behoefte van jongeren kijken. Hier zijn in april 2023 uitvoerig gesprekken mee gevoerd. Urban gaat niet over één domein, waardoor verbindingen intern, maar ook daarbuiten, kunnen leiden tot interessante kansen voor de stad Dordrecht.

Tim Verbaas – Dordt Sport
Urban Sportregisseur – Ambtenaar binnen de gemeente Dordrecht afdeling Sport

Evert van den Berg – Board Academy
Manager/eigenaar – specialisatie in boardsporten (water/land)

Nick Caliari – Stad Dordt
Jongerenbegeleider & coach – skatedocent

Rashida Willems – To Be
Lerares HipHop – Coördinator in de wijk

David Timmer – Bibliotheek AanZet
Product owner jongeren & talentontwikkeling

(tijdelijk) Yorick Knijff – Lines by CityLegends
Kwartiermaker urban gemeente Dordrecht tot 01/10/2023  – onderzoeks- & adviesbureau

Missie & doelen van de urban raad

Er is al in mei 2023 een eerste overleg geweest binnen de Urban raad. Daarin zijn gezamenlijk de lijnen uitgezet omtrent het volgende:

 • Het doel;
 • Waar de raad voor staat middel kernwoorden;
 • Het concept;
 • Een beoogd takenpakket;
 • De gezamenlijke agenda.

Eenmaal al het bovenstaande vast geformuleerd en met instemming van een ieder is de fundering voor de Dordtse Urban raad gelegd.


De missie
De behoeften & belangen van jongeren versterken en door vertalen naar beleid. Dit gericht op vrije sporten & culturen welke in de openbare ruimte en op zichzelf gedaan worden – urban (zie definitie pagina 1.). Input van jongeren en wat zij echt willen is key.

Kernwoorden
De Urban raad heeft kernwoorden opgesteld welke als rode draad moeten fungeren in de beoogde uitvoering. Namelijk:

 • Toegankelijkheid;
  • Het zijn en kunnen zijn (kleding, niveau, afkomst);
  • Water bij de wijn doen;
 • Ontdekking;
  • Openstaan voor ideeën (van jongeren, maar ook van elkaar);
  • Oog voor ontwikkeling en best practices;
 • Verbinding/verbroederen;
  • Onderling;
  • Jeugd en gemeente Dordrecht;
 • Opvoeding;
  • Leren met elkaar om te gaan, ongeacht wie je ook bent en waar je ook vandaan komt;
  • “Van de telefoon afkrijgen”;
 • “Urban” educatie;
  • Verdiepen in het open karakter, van de jeugd en de straat;
  • Wat het oplevert voor de stad (duurzaamheid).

 

Doelen

Binnen de leden van de Urban raad zit al veel kennis verscholen. Men is dus al redelijk op de hoogte wat er speelt en wat er nodig is. Een aantal zaken werden geformuleerd:

 • De zoektocht naar een noodzakelijke urban plek;
 • Inzetten op urban lessen;
 • Rendement, continuerend aanbod;
 • Het verduurzamen van jongerencultuur;
 • Toegankelijk en zichtbaar zijn voor jongeren;
 • Jongeren behouden voor Dordrecht.

 

 

Waar gaat de Urban raad zich op focussen?  (de gezamenlijke agenda)

De komende periode (2023) gaat de Urban raad zich focussen op een x aantal zaken:

Het verder vormen van de raad
Zo zijn Rashida Willems & David Timmer de nieuwste leden geworden, welke dans, cultuur & maatschappelijk breed de raad een stuk completer maken;

De algemene agenda verder specificeren
Met twee extra leden in de raad kan er door de extra expertise en input een concretere agenda afgestemd worden. De raad voelt compleet voor de komende periode.

Een urban evenement op de agenda krijgen
Dit jaar wil de Urban raad nog een evenement organiseren waarbij partijen uit de scene gezamenlijk aan kunnen haken. Dit wordt gezien als middel om:

 • Urban sports & culture weer onder de aandacht te brengen bij jongeren en belanghebbenden;
 • Te voldoen aan de behoefte van de jongeren, welke regelmatig aangeven dat er te weinig gebeurt op het gebied van urban;
 • Te laten zien dat urban niet alleen sport, maar ook dans, kunst en cultuur is met een hoge toegankelijkheidsgraad;
 • Een evenement een momentopname lijkt, maar in het voor- en na proces samenwerkingsstimulerend is en zo de banden tussen de scene en andere belanghebbenden versterkt. Dit met hopelijk positieve gevolgen;

De datum hiervoor is 28 september. Check hiervoor www.indebiesboschhal.nl !

Het opzetten van een kennismakingsprogramma
Het maatschappelijke belang en de rol die urban daarin kan spelen weegt zwaar voor de urban raad. Urban kan dienen als middel omdat het jongeren:

 • Aanspreekt;
 • Inzichtelijk maakt;
 • Het altijd te beoefenen is;
 • Toegankelijk is;

Door jongeren te activeren en te betrekken zijn ze meer betrokken bij de maatschappij en worden (potentiële) problematieken sneller waargenomen. Dat, en om jongeren gezonder en socialer te stimuleren, wil de Urban raad een kennismakingsprogramma opzetten. Daarin ziet mijn de volgende lijn:

 • Programma aanbieden op scholen;
 • Lesgeven op urban plekken (ter introductie);
 • Doorstroom naar aanbieders;
 • Betere faciliteiten (zie volgende punt);

Met het uiteindelijke verduurzamen van een gezonder jongerenklimaat voor de stad Dordrecht.

Meer en verbeterde urban locaties

Buiten Maasplaza om heeft Dordrecht nog weinig goede urban spots. Zo is er nog geen freerunpark of pumptrackbaan, terwijl andere vergelijkbare steden dat wel hebben. Ook is er geen overdekte plek. Kortom, urban beoefenen kan niet 365 dagen per jaar in Dordrecht. Dat terwijl de behoefte er wel is.

De urban raad wil dit punt hoger op de agenda krijgen. Dit met doel om het jongerenklimaat en de aantrekkelijkheid van de stad Dordrecht sterk te verbeteren. Iets wat in lijn staat met het nieuwe sportakkoord 2024 -2030.

Het verder vormen van het concept Urban raad

Als laatste wil de Urban raad verder verkennen waar het platform voor zou kunnen dienen. Hierbij wordt gedacht aan:

 • De verbinder tussen jongeren en de gemeente;
 • Een onlinecommunicatie platform voor evenementen en ontwikkelingen welke passen bij de doelgroep;
 • Een passende naam (bijv. de Straatraad – “lekker bezig”);

Echter gaat dit gepaard met tijd en ook geld. Het concept en de behoefte moet hiervoor nog verder ontwikkeld worden.

 

 

 

 

 

 

StraatRaad

Heb jij een vraag aan de Straatraad? Of wil je ergens aan meedoen, vul even snel het formulier in!