Dordtse Sportuitblinkers 2024: meld sportprestaties aan!

Tijdens een feestelijke avond in het Energiehuis ontvingen Dordtse sportuitblinkers prijzen voor (top)sportprestaties in 5 verschillende categorieën.
Maar we gaven ook aandacht aan andere bijzondere, mooie, en ontroerende sportprestaties…want topsport inspireert en maakt schapetrots!

Ook in 2024 kunt u weer prestaties aanmelden. Zijn er bij uw sportvereniging of sportclub bijzondere sportprestaties behaald in 2024 in één van onderstaande categorieën?

We maken een selectie uit de volgende categorieën:

 • Sporter
 • Sporttalent
 • Sportcoach
 • Sportploeg
 • Sportprijs van de stad Dordrecht (eretitel)

Hieronder leest u de criteria waar de kandidaat aan moet voldoen om geselecteerd te worden voor 1 van de titels. Onderin de pagina kunt u de kandidaat of sportploeg opgeven via het aanmeldformulier.

Bijzondere sportprestaties

Kent u of bent u een sporter die een bijzondere prestatie heeft geleverd, maar niet onder 1 van de categorieën valt? Geef uzelf of de kandidaat via het aanmeldformulier op voor ons jaaroverzicht. In dit jaaroverzicht willen we leuke en bijzondere (top)sportprestaties de aandacht geven die ze verdienen. Alle opgegeven kandidaten krijgen een eervolle vermelding in ons overzicht van Dordtse sportprestaties in 2024.

Sporter

Om in aanmerking te komen voor de titel sporter van de stad Dordrecht, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 1. De sporter heeft in 2024 een uitzonderlijke sportprestatie op internationaal of nationaal niveau geleverd die op vele fronten de aandacht op de sporter, de betreffende sport en/of de stad Dordrecht heeft gevestigd;
 2. De sporter moet minimaal drie jaar aaneengesloten lid zijn van een Dordtse vereniging
  of in Dordrecht wonen;
 3. of geboren zijn in Dordrecht en voor het grootste deel van het leven woonachtig in Dordrecht zijn geweest, maar wegens beoefening van de sport of wegens financiële omstandigheden momenteel elders woonachtig.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sekse en wel/geen beperking.

Sporttalent

Om in aanmerking te komen voor de titel sporttalent van de stad Dordrecht, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 1. ten tijde van de geleverde sportprestatie had het sporttalent nog niet de leeftijd van negentien jaar bereikt;
 2. het sporttalent heeft in 2024 een uitzonderlijke sportprestatie geleverd die op vele fronten de aandacht op het sporttalent, de betreffende sport en/of de stad Dordrecht heeft gevestigd;
 3. het sporttalent moet een heel sportseizoen in Dordrecht gesport hebben of in Dordrecht wonen
 4. of geboren zijn in Dordrecht en voor het grootste deel van het leven woonachtig in Dordrecht zijn geweest, maar wegens beoefening van de sport of wegens financiële omstandigheden momenteel elders woonachtig.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sekse en wel/geen beperking.

Sportcoach

Om in aanmerking te komen voor de titel sportcoach van de stad Dordrecht, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 1. de sportcoach heeft in 2024 een uitzonderlijke sportprestatie op internationaal of nationaal niveau geleverd die op vele fronten de aandacht op de coach, zijn/haar team/pupil en/of de stad Dordrecht heeft gevestigd;
 2. de coach moet minimaal drie jaar aaneengesloten lid zijn van een Dordtse vereniging of in Dordrecht wonen of geboren zijn in Dordrecht en voor het grootste deel van het leven woonachtig in Dordrecht zijn geweest, maar wegens het uitoefenen van de rol als sportcoach of wegens financiële omstandigheden momenteel elders woonachtig.

Sportploeg

Om in aanmerking te komen voor de titel sportploeg van de stad Dordrecht, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

1. de sportploeg heeft in 2024 een uitzonderlijke sportprestatie geleverd die op vele fronten de aandacht op de sportploeg, de betreffende sport en/of de stad Dordrecht heeft gevestigd;
2. de sportploeg komt voor een Dordtse vereniging uit.

De sportploeg kan een jeugd- of seniorenploeg zijn.

Sportprijs van de stad Dordrecht

Om in aanmerking te komen voor de sportprijs van de stad Dordrecht moet de betreffende persoon jarenlange, uitzonderlijke verdiensten voor de sport in Dordrecht hebben gehad door:

a. het inspireren van de Dordtse sportwereld op verscheidene vlakken, of;
b. de sport in Dordrecht op een bijzondere wijze op de kaart te hebben gezet, of;
c. een in een speciaal kader binnen de sport nuttig en lofwaardig optreden ten behoeve van de sport in het algemeen en de sport in Dordrecht in het bijzonder.

De prijzen worden uitgereikt over de periode: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Voor vragen mailt u naar sport@dordrecht.nl.