Naar een toekomstbestendig sportbeleid door inzet van data

Veel regio’s in Nederland hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling en behoeftes van zowel sporters als niet-sporters. Daarop inspelen is voor beleidsmakers en sportaanbieders essentieel om zo veel mogelijk inwoners aan het bewegen te krijgen én houden. Het verzamelen en inzetten van data kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. De gemeente Dordrecht voert daarom in samenwerking met NOC*NSF een lokaal sportdeelname onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in hun lokale sportlandschap. Op basis van die inzichten ontwikkelen Dordtse beleidsmakers en sportaanbieders een toekomstbestendig en modern sportbeleid.

Meer informatie kunt u vinden via deze link en dit filmpje.

Naast deze data wordt er ook om de twee jaar in samenwerking met het Mulier Instituut een verenigingsmonitor uitgezet onder de Dordtse sportverenigingen. Ook de ongeorganiseerde sport brengen we in beeld. Er zijn diverse inzichten opgehaald over de urban sporters in onze stad en het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen.

Stuur mij het rapport over Ruimte voor buitensport in Dordrecht