MQ Scan en Beweeg ABC

De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen.

Om dit te kunnen doen, moeten zij een compleet beeld krijgen van het motorische niveau/ontwikkeling en leefstijl van alle Dordtse basisschoolkinderen. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen, zich motorisch minder goed kunnen ontwikkelen en een grotere kans hebben op overgewicht. Ze lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. De nut en noodzaak van een goede motoriek is nog geen vanzelfsprekendheid. Ouders en schoolleiders weten nog onvoldoende over welke invloed een goede motoriek heeft op het kind. Lid zijn van een sportvereniging betekent niet dat je motorisch vaardig bent. Net zo goed als wanneer je het alfabet kent, je de taal nog niet machtig bent. De gezondheid van een kind nu en later wordt voor een groot gedeelte bepaald door een goede motoriek.

Om het motorische niveau en de leefstijl van Dordtse basisschoolkinderen te kunnen meten, gaat de gemeente Dordrecht vanaf september 2020 starten met het afnemen van de MQ Scan en de leefstijlvragenlijst vanuit de Beweeg ABC.

             

In 2018 is er gemeten dat ruim 20% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn.

Wat is de MQ Scan?

De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwde test, die de motorische ontwikkeling van kinderen meet en tijdig problemen, maar ook talenten herkent. In Nederland zijn inmiddels 700 basisscholen actief bezig met de MQ Scan.

De MQ scan is een test die makkelijk tijdens de gymles kan worden afgenomen en ook nog eens leuk is voor kinderen. Een ander groot voordeel aan de MQ scan, is dat ook de vakleerkrachten meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de motoriek van kinderen (groep 1- 8), waardoor zij passend onderwijs kunnen bieden.

Het geeft vakleerkrachten meer inzicht in de ontwikkeling van de motoriek van kinderen, waardoor zij passend onderwijs kunnen bieden

Wat is de Beweeg ABC?

De Beweeg ABC, brengt het sport- en beweeggedrag en de BMI in beeld (BMI alleen op geselecteerde scholen). Ook wordt er gevraagd naar de zwemdiploma’s.

Wat gaan we doen?

In Dordrecht maken we een combinatie van de MQ Scan en de Beweeg ABC. Tijdens de gymles wordt de MQ Scan door de Dordt Sportcoaches, met ondersteuning van de vakleerkracht,  afgenomen. Het is mogelijk om op een makkelijke manier alle +/- 30 kinderen in één gymles te testen. Ook is het mogelijk om in diezelfde gymles, de leefstijlvragenlijst vanuit de Beweeg ABC af te nemen.

Waarom de school een belangrijke partner is in de ontwikkeling van de motoriek

Het hebben van een goede motoriek is helaas nog geen vanzelfsprekendheid. Het nut en de noodzaak ervan worden ook nog niet altijd ingezien. Een goede motoriek is een van de vele ingrediënten die kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling naar een gezonde en kansrijke toekomst. De eerste 10 levensjaren zijn hierin van cruciaal belang. Een van de doelen gedurende deze jaren is het leggen van de basis voor een gezonde toekomst door ervoor te zorgen dat de kinderen opgroeien met een actieve levensstijl. Lees verder…

Meedoen

In september 2020 start Dordrecht met het afnemen van de MQ scan en de Beweeg ABC. Er is dan plek voor 20 scholen, vol is vol.

Misschien heeft u vragen over bijvoorbeeld; wat de kosten zijn? Hoe gaan we om met vertrouwelijke gegevens en resultaten? Wat is de rol van de gemeente? Hoe moeten de testen afgenomen worden?

Binnenkort neemt Maartje Visser of Patrick van der Zouwen (Sportregisseurs gemeente Dordrecht) contact op om bovenstaande te bespreken en eventueel een afspraak in te plannen.

Heeft u nu al vragen of wilt u uw interesse alvast kenbaar maken? Laat hieronder een bericht achter.

MQ Scan

Vragen in relatie tot de MQ Scan