MQ Scan

Als gemeente hebben we de ambitie om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen.

Waarom vinden we dat zo belangrijk?
Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen, zullen zich motorisch minder goed ontwikkelen en hebben een grotere kans op overgewicht. Ze lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.

De nut en noodzaak van een goede motoriek is nog geen vanzelfsprekendheid. Ouders en scholen weten nog onvoldoende over welke invloed een goede motoriek heeft op het kind. Lid zijn van een sportvereniging betekent niet dat je motorisch vaardig bent. Net zo goed als wanneer je het alfabet kent, je de taal nog niet machtig bent. De gezondheid van een kind nu en later wordt voor een groot gedeelte bepaald door een goede motoriek.

Daarnaast is het zo dat als kinderen motorisch vaardig zijn, dat ze lekkerder in hun vel zitten, zelfverzekerder zijn, betere concentratie hebben in de klas en zich fitter voelen. Win-win situatie dus, als je het ons vraagt! Ons doel is dat ieder kind kan toewerken naar een actieve leefstijl binnen Dordrecht!

Om het motorische niveau en de leefstijl van Dordtse basisschoolkinderen te kunnen meten, is de gemeente Dordrecht vanaf september 2020 gestart met het afnemen van de MQ Scan.

In 2018 is er gemeten dat ruim 20% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn, in 2020 is dat percentage toegenomen met 8 procent, wat neerkomt op 28%.

Wat is de MQ Scan?

De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde test die door middel van een app wordt afgenomen tijdens de gymles. Met dit middel kun je tijdig motorische problemen herkennen, maar ook talenten herkennen en risico’s inperken. In Dordrecht zijn we al op 17 basisscholen actief met de MQ scan. In heel Nederland zijn dit er ruim 1200.

Een ander groot voordeel aan de MQ scan, is dat ook de vakleerkrachten meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de motoriek van kinderen (groep 1- 8), waardoor zij passend onderwijs kunnen bieden.

In Dordrecht doen 17 basisscholen mee met de MQ Scan.

 

Meedoen?!

In september 2020 is Dordrecht gestart met het afnemen van de MQ scan. In schooljaar 2022-2023 hebben we nog genoeg plek voor nieuwe scholen!

Wist je dat? De MQ Scan een meetinstrument is voor het Dordts Leerprogramma (DLP).

Misschien heeft u vragen over bijvoorbeeld; wat de kosten zijn? Hoe gaan we om met vertrouwelijke gegevens en resultaten? Wat is de rol van de gemeente? Hoe moeten de testen afgenomen worden? Hoe in te zetten voor DLP? Of heeft u andere vragen of wilt u uw interesse alvast kenbaar maken?

Laat hieronder een bericht achter en dan neemt Willemijn van Aggelen of Patricia van der Vliet (Coördinatoren MQ Scan) contact op om vragen te bespreken en eventueel een afspraak in te plannen.

 

MQ Scan

Vragen in relatie tot de MQ Scan