Inspiratiecursus motorische ontwikkeling kinderen 2-4 jaar

De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen én om de neerwaartse spiraal van motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen.

Waarom dat zo belangrijk is? Omdat kinderen die op jonge leeftijd weinig en eenzijdig bewegen, zich motorisch minder goed kunnen ontwikkelen en een grotere kans hebben op overgewicht. Ze lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. De noodzaak van een goede motoriek is nog geen vanzelfsprekendheid. Ouders en schoolleiders weten nog onvoldoende over de invloed van een goede motoriek op de totale ontwikkeling van kinderen. De lichamelijke en geestelijke gezondheid, de welvaart én het welzijn op latere leeftijd worden voor een groot gedeelte bepaald door een goed ontwikkelde motoriek. Lid zijn van een sportvereniging betekent niet dat je motorisch vaardig bent. Net zo goed als wanneer je het alfabet kent, je de taal nog niet machtig bent. De gezondheid van een kind nu en later wordt voor een groot gedeelte bepaald door een goede motoriek.

Voor een goede ontwikkeling van de motoriek is het noodzakelijk om vanaf zeer jonge leeftijd, in een plezierige sfeer: veel, veelzijdig en kwalitatief goede beweegactiviteiten te ervaren. (zie ambitie 6 uit het Nationaal Sportakkoord: “Van jongs af aan Vaardig in Bewegen).

In 2018 is er gemeten dat ruim 20% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn

Om die reden is er een inspirerende, praktische kennis- en vaardigheidstraining voor professionals in de opvang ontwikkeld, voor het gericht en effectief stimuleren van:

 • de motorische ontwikkeling van het jonge kind (2-4 jaar);
 • het bewustzijn van het belang van bewegen van het jonge kind (2-4 jaar).

Het doel van de cursus is simpel: kinderen op een plezierige manier in aanraking brengen met meer, veelzijdige en kwalitatieve (motorische ) beweegactiviteiten op de opvang en thuis

De cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken met kinderen van 2-4 jaar. De cursisten leren beweegactiviteiten te ontwerpen, aan te passen en uit te voeren op de groep én het integreren van de beweegactiviteiten in het bestaande activiteitenprogramma.

Inhoud cursus:

Vier praktijkworkshops met theorie, praktijk en werkopdrachten voor de toepassing van het geleerde in de eigen groep. Iedere workshop staat er een andere thema centraal. De thema’s waarmee aan de slag wordt gegaan zijn:

  • De motorische ontwikkeling en bewegend leren
  • Sporten in de speel- of gymzaal
  • Buitenspelen
  • Ouderbetrokkenheid

In samenspraak met het management wordt de speciaal voor de professionals ontwikkelde cursus aangepast aan de wensen en behoeften vanuit de organisatie.

Waarom er zoveel aandacht is voor het stimuleren van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen:

 • de motorische ontwikkeling van kinderen noodzakelijk is voor de totale lichamelijke, persoonlijke, emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling tot volwassenheid;
 • door het bezitten van de Basis Motorische Vaardigheden kunnen kinderen succesvol en met plezier deelnemen aan spelsporten;
 • het ‘jong geleerd, oud gedaan’ principe geldt hier ook: dus vanaf jonge leeftijd (deelnemen aan) veel, veelzijdige en kwalitatieve motorische beweegactiviteiten aanbieden;
 • sporten en bewegen vanaf jonge leeftijd kan overgewicht op latere leeftijd voorkomen.

Heb je vragen over de cursus, neem contact op met Annemijn van de Ree via am.van.de.ree@dordrecht.nl