Informatieplicht Energiebesparing: wat betekent het voor jouw vereniging?

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat betekent dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

Sportverenigingen die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer verbruiken waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Daar komt nu de informatieplicht bij om energiebesparing te stimuleren.  

Voor wie geldt de informatieplicht?
De informatieplicht geldt zoals gezegd voor verenigingen die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Over het algemeen zijn dat grote sportclubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of ook jouw club aan de informatieplicht moet voldoen. Bij stap 1 vul je bij de eerste vijf controlevragen ‘nee’ in. 

Wat zijn erkende maatregelen?
Blijkt uit het stappenplan dat jouw club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO. Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars. 

Inloggen om erkende maatregelen te rapporteren
Is duidelijk welke erkende maatregelen genomen zijn? Dan is het tijd om te gaan rapporteren. Dat doe je in eLoket. Om in te loggen in eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar. Bekijk hier het leveranciersoverzicht. 

Rapporteren
Heb je het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket om te rapporteren. Goed om bij de hand te houden: 

  • KvK-nummer van de club 
  • NAW-gegevens van jezelf 
  • Contactinformatie van de club 
  • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018 

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of jouw vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd of dat jouw vereniging een alternatieve maatregel heeft genomen. 

Belangrijk
Moet jouw vereniging voldoen aan de informatieplicht, zorg er dan voor dat de informatie over jouw vereniging uiterlijk 1 juli 2019 binnen is bij de RvO. De gemeente of omgevingsdienst heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht dus niet te lang met invullen. Bekijk hieronder het introductiefilmpje van de RvO voor meer informatie. 

Bron: Rotterdam Sportsupport