Herijking Toekomstvisie Sportparken

Op deze webpagina staat een update over de stand van zaken rond de Toekomstvisie Sportparken (uit 2015).

 

Toekomstvisie Sportparken
De gemeenteraad heeft de eerste stap naar een nieuwe visie op sportparken gezet. Half juli 2020 is de startnotitie aangenomen. De huidige visie is vijf jaar oud maar is onvoldoende uit de verf gekomen.

Ontwikkelingen op bijvoorbeeld de sportparken Krommedijk, Schenkeldijk en Amstelwijck verliepen moeizaam. Een nieuwe visie moet leiden tot rust, duidelijkheid en realistische plannen.

Groei, duurzaamheid, gezondheid
Besloten is nu om meer dan voorheen aan te sluiten op de ontwikkeling van de stad (groei, duurzaamheid, gezondheid) en om als gemeente een duidelijker rol te vervullen. Tegelijk is van belang dat de diverse sportaanbieders uiteindelijk brede steun gegeven aan de visie.

Gesprekstafels
Hiervoor komen onder meer gesprekstafels. Bedoeling is dat de visie (‘Programma Sportparken’) eind 2020, begin 2021 wordt vastgesteld.