Uitnodiging bijeenkomst Toekomstvisie Sportparken

U bent van harte uitgenodigd om op maandag 18 november in de Sportboulevard het gesprek aan te gaan over de stand van zaken rond de Toekomstvisie Sportparken. Deze is in 2015 vastgesteld.

In relatie tot bijvoorbeeld sportparken Krommedijk, Schenkeldijk en Amstelwijck, is deze visie vaak onderwerp van gesprek. Zowel in onze contacten met sportaanbieders als in vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de behoefte uitgesproken om de visie en de voortgang ervan tegen het licht te houden. Uw inbreng als sportaanbieder vinden wij van groot belang.

Doel van de avond
Een open gesprek over de in 2015 vastgestelde visie en samen kijken hoe we deze gezamenlijk kunnen actualiseren.

Programma

19.00-19.30 uur Inloop
19.30-20.30 uur Evalueren en input ophalen middels werkvormen
20.30-20.45 uur Introductie Dordwijkzone door Opgavemanager Ellen Kelder
De Dordwijkzone is de zone tussen het Wantij en de Nieuwe Dordtse Biesbosch, met als kern het landgoed Dordwijk. Door de bouwopgave van 10.000 woningen krijgt de Dordwijkzone een nóg belangrijkere rol voor de stad Dordrecht en haar wijken. In de ontwikkeling van de Dordwijkzone, waar vier van de vijf sportparken liggen, speelt sport en recreatie ook een rol. Dit onderwerp is daarom ook van invloed op de Toekomstvisie Sportparken.
20.45-22.00 uur Blik op de toekomst en hoe verder
22.00 uur Borrel en napraten

 

Datum
Maandag 18 november

Locatie
Sportboulevard Dordrecht

Aanmelden
Meld u aan via het webformulier hieronder. Graag tot ziens op maandag 18 november.

Met vriendelijke groet,
Team Sport – gemeente Dordrecht