Defence4Kids

Halmaheiraplein 10, 3312 GH Dordrecht, Nederland Aangepast Sporten, Jongeren, Kinderen Krav Maga

Informatie:

http://www.kamatogym.nl/

Defence4Kids:

Defence4Kids is een unieke vorm van weerbaarheidstraining voor kinderen aan de hand van Krav Maga. Een kind dat weerbaar is, is uiteindelijk beter in staat om zijn of haar grenzen te bewaken, kan zichzelf verbaal en fysiek verdedigen en durft een eigen mening te hebben. In de lessen leren kinderen spelenderwijs hoe ze zich zowel verbaal als fysiek kunnen verdedigen, zich assertief opstellen en met voldoende zelfvertrouwen zich staande kunnen houden in de huidige samenleving. Kinderen krijgen door de aangeboden lesstof dus meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en trainen vanaf jonge leeftijd meteen de fysieke ontwikkeling en motoriek.

Discipline, respect en goede sociale vaardigheden zijn drie kernbegrippen van de lessen. Het beheersen van agressie, conflicten verbaal oplossen en respectvol met elkaar omgaan vormt een belangrijk deel van de lessen. Kinderen krijgen de benodigde tools aangereikt om adequaat te reageren in lastige situaties en door hen te laten ervaren dat zij successen hebben, zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien. Ook in andere situaties waarin kinderen terecht kunnen komen, zoals bijvoorbeeld vreemden die hen aanspreken, een volwassene die hen vastpakt, veiligheid in de vuurwerkperiode, hoe te handelen bij brand of wanneer je je ouders kwijt raakt in een menigte e.d., is het belangrijk dat een kind weet wat de mogelijkheden zijn om hier effectief mee om te gaan, dus dergelijke situaties komen ook uitgebreid aan bod in de lessen.
Er wordt gewerkt met verschillende leeftijds categorieën:
5 t/m 7 jaar
8 t/m 13 jaar
13 t/m 17 jaar.

 

Delen

Waar

Defence4Kids
Halmaheiraplein 10, 3312 GH Dordrecht, Nederland