Aanmelden Inspiratiesessie “Bijeenkomst Diversiteit en inclusie in de sport” maandag 19 september

Dordrecht werkt aan een ambitie dat iedere Dordtenaar een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Dit zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Hoe zorgen we er voor dat sport een plek kan zijn waar iedereen kan meedoen en ervan kan genieten? Hoe staat het met de gendergelijkheid in de (Dordtse) sport; op het speelveld en aan de bestuurstafels? Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een kwetsbare gezondheid mee kunnen doen. Wat moet er in Dordrecht nog gebeuren om LHBTI+ acceptatie in de sport te bevorderen? Kortom: Hoe zorgen we er voor dat de sport toegankelijk is?

Inspiratiesessie
19:30 – 19:50 uur Opening (diversiteit en inclusiviteit in de sport)
De inspiratiesessie wordt geopend door avondvoorzitter Boukje v.d. Ven. Zij gaat met Anneke van Zanen-Nieberg in gesprek over hoe er landelijk tegen het thema diversiteit en inclusiviteit in de sport aangekeken wordt. Wethouders Marc Merx en Chris van Benschop geven aan hoe hier lokaal invulling aan gegeven kan worden.

19:50 – 20:05 uur Gendergelijkheid in de sport en veilig sportklimaat
Vorig jaar is in Dordrecht de campagne “sportlief” van start gegaan. Willemijn van Aggelen en Astrid de Gooijer vertellen hier meer over. En samen met Marijke Fleuren gaan ze ook het gesprek aan over gendergelijkheid in de sport.

20:05 – 20:20 uur Sport mogelijk maken voor kwetsbare Dordtenaren
In Dordrecht wordt al enige jaren met succes het programma Life Goals uitgevoerd. Vanuit de lokale praktijk zullen de coördinator en de maatschappelijk sportcoaches hun werkwijze toelichten. Een van de deelneemsters aan het programma vertelt haar indrukwekkende verhaal hoe ze sport ziet als “haar fundering”.

20:20 – 20:35 uur Toegankelijkheid van de sport
Beau de Leeuw zet zich vanuit hun eigen ervaring in voor meer inclusie in de sport. Sjaak Schippers organiseerde met succes een speciale sportdag voor kinderen met autisme en betrok daar lokale sportaanbieders bij. Mee Nederland heeft al enige jaren succes met “een warme toeleiding” van mensen met een beperking naar de sport.

Tafelgesprekken
20:45 – 21:15 uur Tafelgesprekken
In verschillende groepjes gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over “samen bewegen naar een inclusieve sport”. Hoe maken we de sport toegankelijk? En welke manier van samenwerken tussen gemeente, sport, welzijn en zorg hoort daar dan bij.