Aanmelden voor het Dordtse Sportcongres

In een sportieve arena in de Dordtse Sportboulevard snijden we met lokale en landelijke gasten onderwerpen aan die betrekking hebben op de ambitie “een leven lang sporten en bewegen voor iedere Dordtenaar”. Antoin Peeters gaat verschillende gesprekken aan over hoe in Dordrecht een sportieve generatie kan opgroeien, welke rol lokale sportaanbieders daarbij kunnen hebben en aan welke interessante samenwerkingspartners er gedacht kan worden. Het plenaire programma wordt afgewisseld met verrassende lokale sportieve optredens.

Plenair gedeelte

19:00 uur – 19:15 uur Opening
Presentator Antoin Peeters zal in het openingswoord in gesprek gaan met Marc Merx en Lucinda Brand.

19:15 uur – 19:40 uur Lokaal Sportakkoord
Dordtse sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente Dordrecht hebben als gelijkwaardige partners samengewerkt aan het Dordts sportakkoord. Welke successen zijn er geboekt. Dordt Sportcoaches Tim Verbaas en Willemijn van Aggelen vertellen er meer over.

19:40 uur – 20:00 uur Sportieve Generatie
NOC*NSF heeft de ambitie dat Nederland het sportiefste land ter wereld wordt. Algemeen directeur NOC*NSF Marc van der Tweel, sportwethouder Marc Merx en sportraadlid Gert Jan Kraaijeveld bespreken hoe Dordrecht hier een lokale vertaling op kan maken.

20:00 uur – 20:15 uur Partners in de sport
In Dordrecht heeft CIOS Zuidwest Nederland een steeds belangrijkere rol in het opleiden van jongeren tot sport en beweegprofessionals. Het Albert Schweitzerziekenhuis werkt aan het strategisch thema “de gezonde patiënt”. Ronald Klomp en Peter van der Meer bespreken de mogelijkheden tot samenwerking.

20:15 uur – 20:40 uur Dordtse sportaanbieders
Antoin Peeters gaat in gesprek met een van de Dordtse sportregisseurs over verenigingsondersteuning. Patrick Rijnbeek (NL Actief) en Teun van der Klis (Natuurlijk Sportief) belichten de kant van de anders georganiseerde sport. Ronahi Kurt geeft aan welke rol de Dordtse sportraad invult.

20:40 uur – 20:50 uur Afronding plenair gedeelte

 

Inspiratiessessies

Keuze uit 1 van de drie inspiratiesessies:

  • Vrijwilligers versus professionaliseren

De traditionele sportvereniging georganiseerd voor- en door leden ervaart steeds meer uitdagingen om vrijwilligers te vinden. De verwachtingen van leden worden hoger en de bereidheid om door middel van vrijwilligerswerk een bijdrage te leveren lijkt steeds lastiger te worden. Hiernaast wordt er van de sportvereniging geacht dat ze steeds meer maatschappelijke taken op zich gaat nemen. Er wordt veelal gezegd dat professionalisering noodzakelijk is om de sportvereniging vitaal en toekomstbestendig te krijgen. Maar wat wordt er bedoelt met professionalisering en wat betekent dit voor jou sportvereniging? Wat doet professionaliseren met vrijwilligers en sluit het een het ander uit of vult het elkaar juist aan? Is een professional haalbaar voor jou sportvereniging en hoe zet je de eerste stappen om dit voor elkaar te krijgen.

Willem Jan de Gast (expert vrijwilligersmanagement) en Jan Minkhorst (projectleider professionalisering bij NOC NSF) nemen jullie mee aan de hand van voorbeelden uit de praktijk in deze inspirerende sessie.

  • Werken met Dordtse sportdata

Welke sportbehoeftes hebben inwoners in Dordrecht en hoe kunnen sportaanbieders hier mee aan de slag? Om hier inzicht in te krijgen voeren NOC*NSF en de gemeente Dordrecht twee keer per jaar een sportdeelname onderzoek uit. Op basis van de verkregen data kunnen Dordtse beleidsmakers en sportaanbieders een modern en toekomstbestendig sportbeleid- en aanbod creëren. De samenstelling van de bevolking en behoeftes van sporters en niet-sporters veranderen. Dit maakt het voor verenigingen en sportaanbieders relevant om zicht te bezinnen over het sportaanbod. Met als doel zo veel mogelijk inwoners in beweging te brengen en te houden.

Met het Dordtse sportdeelname onderzoek is inzicht verkregen in de wensen en behoeften van inwoners over het lokale sportlandschap. Oftewel het aanbod aan sport in de omgeving, de motivatie van inwoners om te sporten, de belemmeringen om te sporten en wat de specifieke sportbehoefte is.

Daniel Klijn “(grondlegger van “Besturen met visie) en NOC*NSF data-expert Jorn Knops presenteren de data en vertellen hoe sportaanbieders er mee aan de slag kunnen.

  • Kwaliteit kader in de sport

De verwachtingen van leden en ouders van jeugdleden worden steeds hoger. Goed (opgeleid) kader in de sportverenging zorgt voor meer kwaliteit in het sportaanbod. De ontwikkeling van trainers, bestuurders en commissieleden wordt steeds belangrijker en zorgen voor een vitale en toekomstbestendige sportverenging. Michel Hordijk en Ruben Jongkind zijn onderdeel van Team Jonk en grondleggers van het beroemde “Plan Cruijff” waarin een duidelijke visie op talentontwikkeling staat. Eén van de belangrijkste pijlers onder dit visionaire plan was de hervorming van de jeugdopleiding, gebaseerd op een individuele aanpak in talentontwikkeling. Jan Niebeek is de bondscoach van TeamNL korfbal en ervaringsdeskundige binnen het thema talentontwikkeling.

Tijdens een inspirerende sessie geleid door Ronald Klomp (voorzitter CIOS Nederland) maken jullie kennis met beiden visies op opleiden en wordt de praktische vertaalslag gemaakt naar de sportvereniging.  Interessant voor alle trainers, opleiders en ander technisch kader. Deze sessie is sportgeneriek en zeker niet alleen interessant voor voetbal- en korfbaltrainers. En ook gericht op de anders georganiseerde sport. Hoe komt jouw sportvereniging tot een duidelijke visie op talentontwikkeling en opleiden? Hoe leidt je trainers op en hoe past dit in een vrijwilligersorganisatie met volle agenda’s en beperkte tijd?